Hjælp til de deprimerede


Thi jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren,
tanker om fred og ikke om ulykke,
at jeg må give jer fremtid og håb.
Jer. 29.11


Gud eller Djævelen?

Gud tænker gode tanker om dig. Tanker om fred, fremtid og håb. Ikke om ulykke. Hvem kommer med alle ulykkes tankerne? Det gør Djævelen. Jesus siger i Johs. 10.10Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de skal have liv og have overflod. Det er Djævelen, som er tyven, han vil stjæle alt godt fra dig. Slagte og øde­læg­ge dig. Skal han have lov til det? – NEJ – stå ham imod i Jesu navn.

Jak. 4.7-8a: Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer; hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer! Vi kommer ikke uden om, at vi er nødt til at stå Djævelen imod. Det duer ikke bare at lade sig drive med. Jeg ved godt, at et deprimeret menneske har svært ved at tage sig sammen til at gøre noget, men det er man altså bare nødt til. Vi skal bruge vores vilje.

Viljen

Vi er ganske simpelt nødt til at bruge vores vilje. Hvis vi ikke gør det, så kan vi risikere, at der kommer ånder fra Djævelen, der vil styre os. Og det er ikke spor sjovt. Vores vilje er som et ror på et skib. Bruger vi ikke viljen, kan vi ikke styre skibet, som er os selv. Og så vil det ende med et skibsforlis.

Vi må vælge at holde os nær til Gud. For så  vil han holde sig nær til os, har vi lige læst i Jak. 4.8a. Vi må se på ham og ikke på pro­ble­mer­ne. Men vi må gøre noget ved pro­ble­mer­ne, for de går ikke af sig selv. Vi må søge Guds hjælp til de pro­ble­mer, vi står med. Gud vil give os sejr, for sejren er vundet. Djævelen er besejret. Så ham skal vi ikke have i vore liv. Smid ham ud!

Den der sejrer 

I Johannes’ Åbenbaring står der flere ting til dem, som sejrer. I Åb. 2.7b: »Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis.« Den, der sejrer, får lov at spise af livets træ i Paradiset. Åb. 2.11b: »Den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død.« Hvis ikke vi sejrer, kan vi skades af den anden død. Åb. 3.5: Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle. Her står der underforstået, at det er muligt at få sit navn slettet af Livets Bog.

Så her har vi set, at det er ret vigtigt, at vi sejrer. At give op er ingen sejr. Så giv ikke op! Hold ud! Bed Gud om hjælp! Den korteste bøn er: “Hjælp mig, Jesus!” Den burde det være muligt at kunne bede. 1. Johs. 5.4: thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro. Her ser vi, at det er med vores tro, vi sejer. Vi må tro på Gud og på hans ord. Og vi må handle i overensstemmelse med det.

Et deprimeret menneske har brug for hjælp på en eller anden måde. Kan du ikke hjælpe dig selv, så find nogen, som kan og vil hjælpe dig. Andre kan ikke gøre de ting, som kun du selv kan gøre, men andre kan støtte og opmuntre.

Det værste man kan gøre 

Det værste, man kan gøre som deprimeret, er selvfølgelig at give op og tage livet af sig selv. Det er ingen sejr. Og det er bare ingen løsning. Desuden siger Guds ord: Du må ikke slå ihjel! Det står i 2. Mos. 20.13 og er det 6. af de 10 bud. Det kan du læse mere om på min side med “selvmord – tag ikke dit eget liv“. Det er meget vigtigt, at du ikke slår dig selv ihjel. For hvad sker der, når du har gjort det? Måske får du det værre, end du i din vildeste fantasi kunne forestille dig!

Det næst værste, man kan gøre, er efter min mening at gøre ingenting. Passivitet og at have ondt af sig selv gør kun ondt værre. Det at sidde passiv og ikke kunne tage sig sammen til at gøre noget, det er bare så dræbende. Så må man virkelig give sig selv et spark bag i, så man kommer i gang med et eller andet. Det skal selvfølgelig helst være noget, som hjælper.

Det at ikke bruge sin vilje og bare lade stå til eller lade sig drive afsted, det er absolut heller ikke godt. Du kan læse mere om, hvorfor det er så vigtigt, at vi bruger vores vilje på min side om viljen.

Det hjælper ikke 

Man skal jo ikke bare sætte sig til at se fjernsyn. Så er man jo stadig passiv, men fylder sig bare med et eller andet, som måske slet ikke er godt. Ja, hvis der er en god bi­bel­un­der­vis­ning at se, så er det selvfølgelig godt. Men det er jo ikke lige det, der er meget af på TV. Men det kan findes på nettet.

Man skal jo heller ikke bare spise for at trøste sig på den måde. For det hjælper kun så længe maden er i munden. Når man så har spist for meget, så får man det bare endnu værre. Det er jo absolut heller ikke godt bare at sidde og ryge, som nogle gør. Det er jo for at trøste sig med noget, men det er dræbende. Man skal selvfølgelig heller ikke drikke alkohol for at glemme. Det hjælper jo ingenting. Og eu­fo­ri­se­ren­de stoffer er jo endnu værre.

Det er om at undgå de ting, som virker deprimerende. Så lad være med at se, høre og læse om ting, som virker deprimerende. Og lad være med at gøre de ting, som virker deprimerende. At gemme sig under dynen og sidde bag nedrullede gardiner lukker lyset ude. Det hjælper ikke – tværtimod. Du har virkelig brug for lyset. Det er absolut heller ikke godt at isolere sig. Så tænker du bare på dig selv og dine egne problemer. Det er jo altid bedre at forebygge end at helbrede. Når skaden er sket, så er det jo om at forbygge at ondt bliver værre. Så er det om at gøre ting, som hjælper.

Hvad der er godt at gøre 

Selvfølgelig skal man spise noget, så man kan få noget energi. Man bør spise noget sundt. Sørge for at komme ud og få frisk luft. Gerne arbejde ude i naturen det er rigtig godt. Langt bedre end at sidde inde. Frisk luft og motion er rigtig godt.

Stå Djævelen imod!

Det er meget vigtigt, at vi står Djævelen imod. Vi må ikke bare lade stå til og ikke gøre noget. Vi er ansvarlig for vort eget liv. Hvis du siger: “Jeg kan ikke”. Så kan du ikke, af den simple årsag at du binder dig selv med dine egne ord. Jeg ved, at det er sandt, for jeg har prøvet. Altså må du begynde at sige: “Jeg kan!” Og så gør det, du kan, og lad være med at have det dårligt, over det du ikke kan endnu. Et lille skridt af gangen og det går fremad. Det tager tid at vinde det tilbage, som man har mistet. Det er en kamp.

Det er altid godt, at stå Djævelen imod med Guds ord. Det gjorde Jesus: “Vig bag mig Satan, der står skrevet . . .” Hvis Djævelen bliver ved med at bombadere med nogle bestemte tanker, så kan det også være nød­ven­digt at sige: “Jeg frasiger mig disse . . . tanker i Jesu Kristi navn (og så sætte ord på, hvad der er for nogle negative tanker).” Er det selv­mords­tan­ker han kommer med, så sig: “Der står skrevet, du må ikke slå ihjel! Og jeg vil ikke slå ihjel. Jeg vil ikke risikere at gå fortabt. Forsvind med disse tanker i Jesu navn. Jeg frasiger mig disse selv­mords­tan­ker i Jesu navn.” Bliv ved med det, indtil de forsvinder.

Og begynd så at tilbede Jesus og prise ham ind i mellem, at du står Djævelen imod, for det hader han nemlig. Og så skal han nok hurtigere forsvinde. Finder han ud af, at du begynder at tilbede Jesus, hver gang han kommer med disse morderiske tanker, så holder han nok snart op. Vi har jo også lov at være lidt udspekulerede.

Vind kampen i dit sind

Det er jo i sindet at kampen foregår. Det er slagmarken. Derfor er det jo også i sindet, at vi må vinde kampen. Så det er årsagen til, at det er så vigtigt, hvordan vi tænker, og hvad vi tænker på. Har vi en negativ tankegang og tænker nederlags tanker, så er det jo ikke så sært, hvis vi oplever nederlag, vel? Altså må vi holde om med det. Vind striden i dit sind! Vi kan jo ikke lade være med at tænke. Men så må vi bestemme, hvad vi tænker. Da det er svært at holde op med at tænke på noget dårligt, hvis vi bare tænker: “Nej det vil jeg ikke.” Så må vi fylde noget andet i sindet i stedet for.

Vore tanker kan blive passive, hvis vi bare passivt ser og hører på noget. Derfor er det jo heller ikke godt bare at sidde og se fjernsyn. Passivitet kan lamme viljen. Og det er jo også viljen, vi bruger til at styre vore tanker med. Styrer vi ikke vore tanker, så vil de jo bare drive af sted. Men hvem er det så, som driver tankerne afsted? Helligånden kan sende en tanke til os, men vi må selv gribe den og tænke videre. Drives vi afsted at dårlige tanker, så er det op til os at stoppe det. Vi har jo altså lov at sige: “NEJ, stop det der. Jeg frasiger mig disse dårlige tanker i Jesu navn. Jeg vil tænke gode tanker.” Og så må vi begynde at tænke på noget godt.

Nedbryde tankebygninger

Nederlags tanker kan blive til tankebygninger. Dem må vi få revet ned. Hvordan gør man det? Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæst­nings­vær­ker. Med dem nedbryder vi tan­ke­byg­ning­er og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver men­nes­ke­tan­ke til fange ind under lydighed mod Kristus. Sådan læser vi i 2. Kor. 10.4-5. Så vi må altså benytte vore stridsvåben til at nedbryde tan­ke­byg­ning­er­ne med. Hvad er vore stridsvåben? Guds levende og virkende ord.

Guds fulde rustning

Eftersom det er en åndelig kamp, vi står i, så er det vigtigt, at vi sørger for at være iklædt Guds fulde rustning. Den kan vi læse om i Efes. 6.10-18 her. Vi skal heller ikke kæmpe i egen kraft. Vi må lade os fylde af Guds Ånd og fylde os med Guds ord. At kende Djævelens snigløb er også en måde at være forberedt på. Vi får advarsler i Guds ord. Så er det bare om at leve efter dem.

Gud er lys!

Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Så alt, hvad der har med mørkets rige at gøre, kommer ikke fra Gud. Jesus er Guds ord – Ordet. Derfor er det så vigtigt, at vi fylder os med Guds ord, så vi fylder os med lyset. Lyset fordriver mørket! Det gælder også for mørket i menneskets sind. Guds ord er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Det kan vi læse i Salme 119.105: Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Guds ord vil oplyse den vej, vi skal gå på. Så er det op til os at følge den oplyste vej og vandre i lyset. Hvis vi ikke vælger at vandre i lyset, så kommer vi jo ud i mørket, og så vil vi få de problemer, som det vil medføre. Så en måde at tænde lyset i vort sind på, hvis det er blevet formørket, det er ved at fylde os med Guds ord – studere Guds ord og lade Guds ord gøre sit værk i os. Derved bliver vi fornyet og forvandlet.

Sindet skal fornys 

Det er så vigtigt, at vi fornyer vores sind med Guds ord. I Rom. 12.2 står der: Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, vel­be­ha­ge­li­ge og fuldkomne. Når sindet bliver fornyet, så bliver vi forvandlet. Så det er så vigtigt, at vi grunder på Guds ord.

Det er også så vigtigt at vi grunder på de rigtige ting. Hvad er det vi fokuserer på? Er det alt det negative – nederlagene – alle de dårlige ting, som vi får det dårligt af at tænke på? – Eller er det de positive ting?

Vær ikke bekymret! 

I Fil. 4.6-8 står der: 6. Vær ikke be­kym­re­de for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bøn­fald­er under tak­sig­el­se; 7. så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. 8. I øvrigt, brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er søm­me­ligt, hvad der er ret­skaf­fent, hvad der er rent, hvad der er elske­ligt, hvad der har godt lov, al dyd og alt, hvad der er ros værd: det skal I have i tanke!

Her står der, at vi skal ikke være bekymrede for noget. Be­kym­ring­er kan man blive deprimeret af at tænke på. Vi skal snakke med Gud om det i bøn og tak­sig­el­se. Altså med en positiv holdning. Det hjælper ikke at gøre det i pessimisme. Når vi beder og bøn­fald­er med tak­sig­el­ser, så vil Guds fred bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Tænk positivt!

“Vær positiv – lev lykkelig!” Sådan er der vist en bog, som hedder. Men det er altså sandt. Vær pessimist og alting bliver værre. At tale negativt forløser negativ åndelig kraft over dit liv. Det har du altså bare ikke brug for. Tværtimod! Derfor tænk positivt og tal positivt. Det er så vigtigt for at få sejr i dit liv.

Vi får også at vide, hvad vi skal tænke på: Alt, hvad der er sandt, (Guds ord er sandhed), vi skal ikke tænke på Djævelens løgne. Vi skal tænke på alt, hvad der er søm­me­ligt, d.v.s. anstændigt og rent, hvad der er ret­skaf­fent, d.v.s. hvad der er godt, hæderligt, lovlydigt, ordentligt og ærligt. Alt hvad der er rent, hvad der er elske­ligt, hvad der har godt lov, al dyd og alt, hvad der er ros værd. Ude­luk­ken­de gode positive ting. Det skal I have i tanke!

Det er bare så vigtigt, hvad vi tænker på, og hvordan vi tænker på tingene. Der er altså ikke andre end os selv, som kan ændre vores måde at tænke på. Her hjælper det altså ikke at bede om at Guds skal få os til at tænke positivt. Gud gør ikke det for os, som han har givet os ansvaret for selv at gøre. Vi er ingen robot. Gud styrer os ikke. Men vi kan bede Gud hjælpe os med at lære at tænke positivt. Men vi må selv stoppe vore tanker, når vi tænker forkert.

Fæstningsværker

Er der fæstningsværker i vort sind eller tankebygninger, så er vi nødt til at få de fæstninger revet ned og fjernet. Her kan du læse om: Fæstninger: Fæst­nings­vær­ker – Fjern platformen!Riv fæstningen ned!

Vind kampen!

Det kræver udholdenhed og tro at få det, som er lovet os. Det står i Hebr. 10.36: Thi I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Det er med andre ord hårdt arbejde. Og her hjælper det altså ikke, at du bare siger: “Det kan jeg ikke. Det orker jeg ikke.” Det er du ganske simpelt nødt til. Du er nødt til at ruske dig selv op. Det kan andre ikke gøre. Du har alt at vinde – det evige liv, som vi får, når vi sejrer. Og alt at tabe, hvis du giver op. Giver vi op så vinder Djævelen over os. Og han vil os intet godt. Han ønsker kun, at vi skal gå fortabt sammen med ham.

Jeg er godt klar over, at en depression kan forstærkes og blive meget værre for et menneske, hvis der er åndsmagter involveret. Åndsmagter er Djævelens dæmoner, som kan angribe og komme ind i et menneske, hvis der har været en åbning en åben dør for Djævelen. Derfor er det så vigtigt at få de døre lukket for Djævelen.

Her må jeg lige tilføje, at det hjælper altså ikke at spise piller, hvis det er omvendelse og udfrielse, som der er behov for. Piller løser ikke psykiske og/eller åndelige problemer. Det kan måske “hjælpe” til at holde ud at leve med sine problemer. Men det løser ikke problemerne. Gud vil hjælpe dig til at få løst problemerne, så du kan komme til at leve et liv i sejr og glæde. Med overskud til også at være til velsignelse for andre.

Det er så vigtigt, at du bevarer håbet.
Husk – der er lys for enden af tunellen!
Giv ikke op!