David og Batseba

Beretningen med David og Batseba kan vi læse i
2. Samuelsbog 11-12.24.

David faldt i synd

David fik øje på Batseba, Urias’ hustru. Han sendte bud efter hende og lå hos hende, så hun blev gravid. David prøvede at få Urias til at gå hjem og ligge hos sin hustru, for at Davids synd skulle forblive skjult, men det ville Urias ikke, da de var i krig. Så arrangerede David det sådan, at Urias blev dræbt i krigen. Da Urias var blevet dræbt, og sørgetiden var omme, tog David hans hustru, Batseba, til hustru. Batseba fødte en søn. Det var konsekvenserne af synden.

Det var ondt i Herrens øjne. Så sendte Gud profeten Natan til David. Han fortalt David Guds dom over ham. Davids øjne blev åbnet, så han så og erkendte sin synd, og sagde, at han havde syndet mod Herren. Så tilgav Herren David. Det var synden, som gav konsekvenserne, barnet. Men fordi David ved sin handling havde vist foragt for Herren, så lod Gud barnet dø.

Herren tilgav David

Det var selvfølgelig hård ved Batseba at miste sit barn, men David trøstede sin hustru, og hun blev igen gravid og fødte en søn. David kaldte ham Salomo og ham elskede Herren. Gud havde tilgivet David. David blev ikke afsat som konge. Den næste søn Batseba fødte elskede Herren. Det viser alt sammen, at Herren havde tilgivet David.

Årsagen til Davids fald

David bad en bøn efter sit fald med Batseba, den kan vi læse i Salme 32.1-7. Her erkender David, at der var en årsag til, at han faldt. Det er også det Harold Dewberry indleder sin tale om lovløshed med. Hvor Davids bøn står i starten oversat fra The Amplified Bible. Harold fortæller om, hvordan David erkender, at det er hans forfader Juda, som lå med en “skøge”, som faktisk var hans svigerdatter; der var årsagen til, det problem med “lysten”, der fik ham til at bedrive utugt, var kommet ind i hans liv. Det var den “lovløshed” den “overtrædelse”, som David bekendte i Salme 32.

Guds tilgivelse

I denne beretning ser vi klart, at Gud tilgav David. Og også hvordan Gud viser, at han har tilgivet. Læs mere om, hvordan Gud tilgiver på min side om tilgivelse.