Striden i vort sind

Der foregår en strid i vort sind. Vort sind er vore tanker og vore følelser. Følelserne retter sig efter vore tanker. Mange retter deres tanker efter deres følelser. Så hvis følelserne ikke er gode, så bliver tankerne også dårlige. Sådan bør det ikke være.

Striden er åndelig

Selvom striden foregår i vort sind, så er det en åndelig strid. Kampen er mellem Guds rige og mørkets rige. Når vi har overgivet vore liv til Gud, når vi er blevet født på ny, så bliver Djæ­ve­len rasende. Han ønsker, at alle mennesker skal gå fortabt sammen med ham, så det kæmper han indædt for. Jesus omtaler Djæ­ve­len som løgnens far. Djæ­ve­len lyver og bedrager. Han vil gøre alt, for at vi skal tro på hans løgne og hans bedrag. Derfor bom­bar­de­rer han vort sind med tanker og følelser.

Djævelens løgne

Djævelen vil gerne have os til at tro på hans løgne. Så han vil fortælle os løgne igen og igen: “Guds ord skal ikke forstås så bogstavelig. Gud mener det ikke på den måde. De hvide løgne betyder ikke noget. Gud forstår! Vi skal jo også leve! Vi er jo kun mennesker. Gud er jo kærlighed, så . . .” Og sådan bliver han ved med at bom­bar­de­re vort sind. Så kommer tankerne:

“Jeg duer ikke til noget. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke noget værd. Andre kan ikke lide mig. Jeg er ikke værd at elske. Jeg er grim. Jeg er dum. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke lade være med . . . Jeg trænger til noget at trøste mig med. Det kan Gud da ikke have noget imod. Bare én mere. Bare én gang til. Jeg er så ked af det. Livet er så svært. Det er ikke værd at leve. Jeg kan lige så godt gøre en ende på det.

Jeg orker ikke læse i Guds ord. Jeg er for træt til at bede. Jeg er bare så træt. Jeg har ikke lyst til noget. Livet er så trist. Jeg er bange. Jeg overlever ikke det her. Jeg orker ikke mere. Det bliver kun værre. Andre forstår mig ikke. Hvor er Gud henne? Han har nok forkastet mig. Jeg kan ikke leve op til Guds ord.”

Sådan kan Djævelen blive ved med at sende negative tanker til os. Der er det om at få lukket for alt det “larm”. Lyt ikke til Djævelens løgne. For hører man en ting nok gange, så kan man komme til at tro, at det er sandt. Han kan jo selvfølgelig finde på at sige mange andre ting, end de eksempler jeg skrev.

Guds sandhed

Gud siger nogle helt andre ting til os: “Jeg elsker dig. Du er værdifuld for mig. Du har værdi. Du er min øjesten. Du er mit barn. Du tilhører mig. Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Jeg trøster dig. Jeg styrker dig. Lad dig fylde af min kærlighed. Lad dig fylde af min Ånd. Vær sammen med mig. Søg ind i mit nærvær. Fyld dig med mit ord. Tro ikke Djævelens løgne. Stol på mig. Frygt ikke! Jeg hjælper dig. Lad mig trøste dig og give dig ny kraft og styrke. Tro på mit ord.” Sådan taler Gud til os.

Vi vælger, hvem og hvad vi tror på. Tror vi på Djævelens løgne, eller tror vi på Guds sandhed? Valget er vort. Men hvis vi tror på nogle af Djævelens løgne, så er det jo ikke så sært, hvis vi får problemer og ikke har det godt.

Sindet renses med Gud ord

Ved at grunde på Guds ord, så fylder vi vort sind med Guds ord. Vi vasker sindet for forkerte tanker, hvis vi lader Ordet bearbejde os. Vi begynder at tænke som Guds ord. Forstået sådan, at når vi kommer i forskellige situationer, så kommer Guds løsning på problemet frem i vort sind, når vi har brug for det. Vi må lade Guds ord gøre sin virkning i os.

Hvad der kommer ind i os, det kommer ud af os igen. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, sagde Jesus. Det står der i Matt. 12.34b. Hjertet er her vores tanker. Det vi fylder vort sind med, vil præge vores tankegang. Derfor er det jo så vigtigt, hvad vi lytter til og ser på, at vi vælger at grunde på Guds ord.

Kampen i sindet

Der kan bygges fæst­nings­vær­ker og tan­ke­byg­ning­er i vort sind. Den slags bliver jo ikke au­to­ma­tisk fjernet, når vi bliver født på ny. Så der er et arbejde, vi må gøre med Guds hjælp. Disse tan­ke­byg­ning­er og fæst­nings­vær­ker skal rives ned. Riv fæstningen ned! Dertil må vi bruge de stridsvåben, som vi har fået. Og iklæde os Guds fulde rustning i kampen. Så vi kan stå imod på den onde dag.

Vi bliver jo til en helt ny skabning, når vi fødes på ny af Gud. Det er vores ånd, som bliver født på ny. Vores sjæl, med alt hvad den indeholder, kan ikke fødes på ny. Den skal renses og forvandles til Guds lighed. Det er en proces, som også kaldes hel­lig­gør­el­se. Kødet, som er den syndige natur i sjælen, bør aflives. Det er den nem­mes­te måde at få sejr over kødet på. Derved kan vi begynde at leve ud fra vort sande jeg, som er vores på-ny-fødte ånd. Men så længe kødet ikke er blevet til­in­tet­gjort, så kan der forgå en voldsom kamp i vort sind.