Det profetiske

Under denne side har jeg samlet alle de profetiske sider. Her er nogle forkortelser.

De profetiske sider omfatter indtil videre:

Se: Emnerne under det profetiske i alfabetisk orden

Profetier  ~

Syner  ~

Åbenbaringer  ~

Drømme  ~ Profetiske drømme

Profetiske sider og kanaler  ~ 

444 profetiske nyheder  ~ 


God’s Roadmap to the End  ~ Videoer af Jaco Prinsloo 

Guds endetidsplan  ~ Videoer af Jaco Prinsloo 

Fra Løkken Frikirke  ~ Taler af Jon Knudsen – værd at lytte til 


Guds ord 

Guds ord er jo det vigtigste profetiske, vi har. Derfor må alle profetier, syner, åben­bar­ing­er og alt profetisk prøves med Guds ord. Alt, som ikke stemmer med Guds skrevne ord, er ikke fra Gud. Det er meget vigtigt at huske på.

Guds ord er fyldt med profetier. Mange er gået i op­fyld­else. Alle, som om­hand­lede Jesu liv på jorden, da han blev født, er gået i op­fyld­else. Alle andre profetier i Guds ord vil gå i op­fyld­else. Så ønsker du at vide, hvad der vil ske i fremtiden, så læs Guds ord!

Johannes’ Åbenbaring

Den mest profetiske bog, vi har om endetiden, er Johannes’ Åben­bar­ing. Det er ikke fantasi. Det kommer til at ske.

Jon Knudsen har fået ny åben­baring om, hvordan Åben­barings­bogen skal forstås. Jeg har linket til dem fra min side her – Fra Løkken Frikirke

Moses Hansen har nogle ud­send­elser liggende på nettet “Set med Ørne­blik­ket” om endetiden. Der er link til dem fra siden med “Bud­ska­ber fra Moses Hansen“.