Personsanseelse!

Hvad er personsanseelse? Det er at sætte det ene men­nes­ke højere end det andet. At anse nogle men­nes­ker for mere værd end andre.

Personsanseelse er synd 

Hos Gud er der ingen per­sons­an­se­el­se. Se Gal. 2.6, Efes. 6.9 , Kol. 3.25 og Rom 2.11: Der er nemlig ikke per­sons­an­se­el­se hos Gud. Per­sons­an­se­el­se er synd. Der står i Jak. 2.9: men hvis I viser per­sons­an­se­el­se, begår I synd og stemples af loven som ov­er­træ­de­re. At gøre forskel på men­nes­ker er synd i Guds øjne. Vi må ikke vise per­sons­an­se­el­se og dermed favorisere nogle og ringeagte andre. Vi er alle værdifulde for Gud. Jakob advarer mod at vise per­sons­an­se­el­se i Jak. 2.1-9 læs det her.

Gud dømmer uden personsanseelse 

I 1. Pet. 1.17 står der: Og hvis I som Fader påkalder ham, der uden per­sons­an­se­el­se dømmer enhver efter hans gerning, så må I også vandre i frygt, så længe I er ud­læn­dinge her. Og fra græsk: Og når I påkalder Far han som dømmer uden per­sons­an­se­el­se efter enhvers gerning, . . . Gud viser ikke per­sons­an­se­el­se. Og på dommens dag gøres der absolut heller ikke forskel på men­nes­ker uanset rang i men­nes­kers øjne. Det er vore gerninger, vi bliver dømt ud fra, står der her.

Mere eller mindre værd!

Ap.Gr. 10.34-35: Da tog Peter til orde og sagde: »Nu forstår jeg i sandhed, at der hos Gud ikke er per­sons­an­se­el­se; men i hvert folk er den, som frygter ham og øver ret­fær­dig­hed, kær­kom­men for ham.« Så forstod Peter, at alle har lige stor værdi for Gud. Ingen er mere værd og ingen er mindre værd.

Mindreværd er en form for personsanseelse, da vi dermed anser os selv for at være mindre værd end andre, og det er vi ikke. Vi er selv­føl­ge­lig heller ikke mere værd, for det er hovmod og stolthed.

Nogle mennesker har den dårlige vane, at de gerne vil “jogge” på andre. Vi kan også sige træde på andre. Det er den måde, de siger og gør ting på, som virker nedladende. Det er også en form for at vise ringeagt og foragt for andre. Nogle men­nes­ker tror, at de selv bliver mere værd, når de træder på andre, for så bliver de selv lidt højere. Men det er absolut modsat. Ingen bliver mere værd af at træde på andre eller vise mangel på respekt. Selvom vi ikke er enige med andre, bør vi vise respekt alligevel. Vi må ikke ringeagte nogen; hverken os selv eller andre.

Ringeagter du andre? 

Vi må ikke rin­ge­ag­te hverken os selv eller andre, for det er at vise personsanseelse. Vi må heller ikke rin­ge­ag­te andre eller os selv, for det vi har gjort, eller for det der ikke blev gjort. Vi må ikke rin­ge­ag­te nogen på grund af det, de har gjort. At et men­nes­ke har syndet “voldsomt” i vore øjne, giver ikke os nogen som helst ret til at rin­ge­ag­te det men­nes­ke. Hvis vi for­ag­ter et andet men­nes­ke for det, det har gjort, så synder vi.

Hvis du mener, at du ikke rin­ge­ag­te nogen, så prøv at komme i tanke om en kristen, bror eller søster i Herren, som har syndet “groft” i dine øjne. Hvordan er dit hjertes holdning overfor det men­nes­ke i dag? Foragter du det men­nes­ke eller favner du det men­nes­ke med kærlighed? Tænk over det! Og prøv dig selv af.

Jeg behøver normalt kun at nævne et navn, så finder jeg hurtigt ud af om det men­nes­ke, jeg snakker med, viser personsanseelse eller ej. Tjek dig selv af! Hvad føler du i dit hjerte, når du tænker på et men­nes­ke, som har syndet meget i dine øjne, og som måske har “svigtet” din tillid? – For­ag­t eller kærlighed!

Når et men­nes­ke har bedt om til­giv­el­se for sin synd, så er det også vores pligt at til­gi­ve. Føler vi for­ag­t over for et men­nes­ke, så har vi ikke til­giv­et! For så tilregner vi fortsat det men­nes­ke sin skyld; og det må vi ikke. Har du læst min side om tilgivelse?