De sidste tiders største fare

Profeti - af William Booth - 

William Booth profeterede, at i de sidste tider vil den største fare blive:

Religion uden den Hellige Ånd.
Kristendom uden Kristus.
Tilgivelse uden at blive født på ny.
Moral uden Gud.
Himlen uden Helvede.


Se link på næste side