Tilbage til din første kærlighed

Der er en kanal, der hedder – Back to your first love – Tilbage til din første kær­lighed. – Videoerne er på engelsk, men på You­Tube er det muligt at få under­tekster på og at få dem oversat til dansk. Se hvordan her.

Den findes også på
Brighteon – BitChute – Uge Tube


Profetiske drømme

Kvinden, som fortæller på kanalen, har haft profetiske drømme.
Jeg har ikke kunnet finde hendes navn nogen steder.


Ikke længere et menneske

Profetisk drøm – trans­huma­nisme – gener / DNA ændret. – Ikke længere et men­neske – kan ikke længere ind­løses. – De var ikke længere i Guds billede, deres DNA var for­dærvet! – Kan ikke længere for­løses af Den almægtige! Jesus døde for men­nesker ikke for hy­brider! – Drømmen fik hun d. 10. juli 2020 – 9 min. – YouTube – Du kan også læse, hvad hun for­tæller, på min side her: Ikke læn­gere et men­neske


Profetisk drøm 6-6-21

Profetisk drøm – så den d. 6. juni 2021 – Se den ven­­ligst! – Deres gene­tiske kode blev ændret, de blev hybrider – de kunne ikke længere ind­løses – prisen var 666 Hel­vede. – D. 14. juni 2021 – 21½ min.


Dommen og Helvedes afgrund

Jeg så dommen og Helvedes af­grund – gråd og tænder­skæren. – Vil du være klar til dommen? Enhver person vil blive dømt efter det, han/hun har gjort. – D. 10. juli 2021 – 40 min.


Måske finder jeg flere videoer.