Information – Indledning


Klik på de farvede bokse:  . . .  /  . . .  – det er linkene.


Information om hvad? På denne side vil jeg forsøge at lave link til forskellige vigtige oplys­ninger omkring, hvad der foregår i samfundet i dag. Det er med hensyn til de ting, der har med endetiden og Jesu genkomst at gøre. Ting vi bør bede for.

Denne side og de sider, jeg lægger under den, er ikke færdige, når de bliver lagt ud. Der kan komme mere infor­mation på efter­hånden.


Hjælp! – Bed for vores regering!


Paulus skriver til Timoteus i 1. Tim. 2.1-4: Allerførst formaner jeg da til at frem­bære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for alle mennesker, for konger og alle i høje stillinger, så vi må leve et roligt og stille liv, gud­frygtigt og sømmeligt i alle måder. Dette er godt og velbe­hageligt for Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sand­heden. 


Diktatur-staten Danmark!

Ønsker du at leve der? – Vi, der læser dette, lever jo nok i Danmark. Det vil ikke hjælpe meget at flytte til et andet land. Alle landes regeringer er ved at blive lige så dikta­toriske. Men en diktatur-stat? – NEJ – Hvem har lyst til at leve i en diktatur-stat? Men Danmark gøres mere og mere til en diktatur-stat. Ting vi ikke må. Ting vi skal gøre. Men der må være en grænse. Det er altså ikke staten, der ejer os som mennesker.

Epidemiloven

Er du klar over at regeringen vil have en epidemi­lov vedtaget i folke­tinget? Den vil give reger­ingen mere magt og magt til at tvinge mennesker, friheds­berøve, isolere osv., hvis de mennesker ikke vil f.eks. lade sig vaccinere og lignende, når regeringen vil, at de skal. Det er til at få kulde­gysninger over at tænke på. Og mareridt ved højlys dag.

Epidemiloven

Lovløse verden

Hvad er det dog for en lovløs og forfær­delig verden, der er ved at blive skabt! En verden forberedes til at Antikrist kan træde frem. En ny verdens-diktator.