Lever du i frihed?


Jesus svarede dem:
»Sandelig, sandelig siger jeg eder:

enhver, der gør synd, er syndens træl.
Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie.«
Johs. 8.34+36


Lever du i trældom eller lever du i frihed?


Hvad vil det sige at være fri?

Hvis jeg ikke er bundet af noget, så er jeg fri. Hvis jeg kan gøre, hvad jeg gerne vil. Hvis jeg kan lade være med at gøre det, jeg ikke vil. Det handler ikke om, at jeg ikke har nogen forpligtelser. Jeg kan sagtens være fri, selvom jeg har ansvar på nogle områder og har pligter at gøre.

Det betyder ikke, at jeg bare kan gøre, hvad jeg gerne vil, og lade være med det, jeg ikke vil. Når jeg har et ansvar, så må jeg selvfølgelig opfylde mine forpligtelser. Og det handler ikke om at blive fri for ansvar overfor andre mennesker. Gud står vi jo altid til ansvar overfor.

Det handler om, at der ikke er noget inden i mig, som driver mig til at gøre noget. Om det så er noget, jeg ikke vil, eller det er noget, jeg gerne vil. Det handler om at min vilje er fri til at vælge og handle. Vi bør selvfølgelig altid handle i overensstemmelse med Guds ord. Vi har fået Guds ord at handle efter, fordi det er bedst for os, at vi har noget at rette os efter.

Formålet med siden

Formålet med denne side “Lever du i frihed?” er at være en øjenåbner. Hvis vi ikke ved, at vi ikke er fri, så kan vi jo heller ikke blive det. Det hjælper altså ikke noget at føle sig fordømt eller få det dårligt, fordi der er nogle ting, som kommer frem i lyset. Vi kan også kalde det at røre ved de ømme punkter. Det er altid godt, når noget skjult kommer frem i lyset, når det er Gud, som lyser på det. For så har det en hensigt, og det er, fordi han ønsker at sætte os fri.

Det første er at se og erkende, at man ikke er fri på et bestemt område. Så må man jo gøre op med sig selv, om man ønsker at blive ved med at leve med det problem, eller man vil gøre noget ved det. Kommer der et ønske om at blive fri, så må man jo finde ud af, hvordan man kan blive fri af det problem. Og så må man gøre noget ved det.

Her vil jeg lige tilføje, at hvis problemet er synd, så har vi pligt til at gøre noget ved det. Vi må ikke blive ved med at leve i synd, når vi ved, at det er synd. Så må vi omvende os og blive fri af synden.

Denne side er lang. Der er så mange ting, der kan stjæle og ødelægge friheden og gøre, at vi lever som slaver. Og jeg har jo langt fra nævnt alle de ting, som der er. Der kommer gode råd undervejs til hvordan blive fri af de forskellige problemer. Og siden slutter med links til Jesus er vejen til frihed.

Slaveri og trældom 

Slave er man af det, man er bukket under for! Det betyder, at hvis der er ting i ens liv, som man ikke kan lade være med, så er man en slave. For så er der noget i ens liv, som har fået herredømmet over en. Sådan bør det ikke være. Ingen kan tjene to herrer. Vi bør være herre i eget hus. Det betyder, at vi skal være fri til at kunne bestemme, hvad vi vil gøre, sige og tænke. Der skal ikke være noget, som driver med os.

Gud har skabt os til at leve et liv i frihed. Da mennesket så blev en slave under synden, da det valgte at gøre som slangen foreslog i Edens have, så sendte Gud Jesus for at betale for vores synd. Jesus har købt os til at leve et liv i frihed igen. Ikke til at være en træl under noget. Mennesker kan være drevet til at gøre så mange forskellige ting.

Men vi kan også komme i en situation, hvor der er noget, som gør os ondt eller irriterer os, så viser det jo også, at der er et område, hvor vi ikke lever i fuldstændig frihed. Bliver der rørt ved de ømme punkter, så beviser det jo også, at vi har et område, som kan trænge til lægedom og frihed. De dårlige erfaringer sætter sine spor. Disse spor kan kan også stjæle friheden. Mere om det længere nede.

Vores største fjende

Nogle siger, at vores største fjende er os selv. Jeg siger nu, at vores største fjende er Djævelen. Men det kan ske, at mennesker ikke har det godt med sig selv. Det bør vi da så absolut have. Vi kan jo ikke blive fri fra os selv. Men vi kan blive fri af alle de ting, der binder os og bevirker, at nogle måske ikke kan holde sig selv ud. Husk nu lige, at vi skal også elske os selv. Vi kan være bundet på et område og være fri på andre, men vi bør jo være helt fri. Det er det optimale.

En anden stor fjende, som det er vigtig at komme af med, er stolthed. Den kan virkelig være en stor hindring. Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde. Så hovmod er Guds fjende. Derfor bør vi absolut ikke have stolthed i vore liv.

Frihed fra synden – at ikke tro på Jesus 

Det vigtigste er at blive befriet for synden; den synd at ikke tro på Jesus. I Johs. 16.7-8 siger Jesus, at han vil sende Tals­mand­en, som er Hel­lig­ånd­en, og Tals­mand­en skal overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. 9. om synd: at de ikke tror på mig. Den største og vigtigste synd at blive befriet fra er synden at ikke tro på Jesus. Det er nødvendigt at blive befriet fra den synd for at kunne blive befriet fra al anden form for slaveri også.

At blive befriet fra den synd at ikke tro på Jesus gøres ganske enkelt ved at begynde at tro på Jesus. Vi må erkende, at vi er syndere, bede Gud om tilgivelse, tage imod hans tilgivelse og dermed tage imod Jesus som frelser. Så bliver vi befriet fra synden. Det kaldes også at blive født på ny. Du kan læse mere om, hvordan man kan vide, om man er frelst på min side “Frelst“.

Når du har modtaget Jesus som frelser og vil leve med ham som Herre, så er det muligt at blive befriet fra alle de ting, som kan styre og ødelægge vore liv. Jeg skrev alle ting, og jeg mener virkelig alle ting.

Byrde af skyld

Nogle mennesker bærer tilsyneladende rundt på en stor byrde af skyld. Det er altså troende mennesker, jeg tænker på. De lever heller ikke i frihed. Gør de noget forkert, og det kan vi jo ikke undgå, da vi er mennesker, så kan de snart ikke bære det. De virker, som om de er så overbebyrdede i forvejen, så de vil helst ikke tage ansvaret, når de gør noget forkert. De vil helst sende skylden over på andre.

Nu er det jo også en følge af syndefaldet. Adam skød skylden på Eva. Eva skød skylden på slangen. Siden da har mennesker gerne villet skyde skylden på andre frem for selv at tage ansvaret. Men det kan vi bare ikke. Jeg må tage ansvaret for de forkerte ting, jeg gør. Og så må jeg gå til Gud og bede om til­giv­el­se og tage imod hans til­giv­el­se. Dermed må jeg holde op med at bære på ansvaret for den synd. Når jeg har bedt om til­giv­el­se, så er jeg til­giv­et. Og så har jeg bare at til­giv­e mig selv også.

Hvad der er årsagen til, at de men­nes­ker bærer på den byrde af skyld, ved jeg ikke, men der må være noget, de ikke har gjort. Jeg har faktisk mødt flere men­nes­ker med det problem, og de er nok ikke de eneste. Er­kend synden – bekend synden – bed Gud om til­giv­el­se – tag imod til­giv­el­sen – giv slip på synden og skylden – tilgiv dig selv. Det er op­skrif­ten på løs­ning­en på det problem, så vidt jeg kan se.

Frihed på alle områder

Vi kan være bundet på nogle områder i vore liv og fri på andre områder. Men det optimale er at opleve fuldstændig frihed på alle områder af livet. Da Jesus har betalt prisen, er det muligt at blive fuldstændig fri. Det kommer ikke på én gang, det kan være hårdt arbejde, men det er absolut værd at stræbe efter.

Jeg skriver om nogle af de fysiske ting, vi kan være blevet afhængige af  og dermed trælle under, længere ned på siden. Men der findes jo så mange andre ting også. Vi kan også være en slave under kødet. Mange, som tror på Jesus, oplever nok kampen mellem ånden og kødet. De er ikke frie til at gøre det, de egentlig gerne vil. Jeg ved så, at det er muligt at få sejr over kødet og dermed ikke længere ligge under for kødets gerninger.

Kødet

Kødet er jo vores gamle syndige natur, som dominerer i sjælen. Når vi bliver født på ny, bliver vores ånd jo født på ny, men det gør vores sjæl altså ikke. Derfor har vi stadig kødet at slås med. Men jeg ved, at det er muligt at få frihed fra kødet.  Jeg ved, at der fortsat kan være områder i vores sjæl, hvor vi ikke er frie. Alle de gamle skader i livet sætter deres spor. Det gælder jo både på det fysiske område og på det sjælelige område.

Vores kød kan ikke blive forvandlet. Vi mennesker kan og bør blive forvandlet til Guds lighed. Når vi er blevet hans børn, så bør vi også ligne vores Far. Guds natur, som er født ind i vores ånd, bør smitte af på resten af os. Det betyder på vores sjæl og vores legeme. Forstået på den måde at vore liv og handlinger bør afspejle den for­vand­ling, der sker. Det kommer ikke på én gang, men hvis vi vil sam­ar­bej­de med Gud, så går det hurtigere, end hvis vi er stædige og ikke vil omvende os.

Begær

Det 10. bud er Du må ikke begære . . . Det kan du læse i 2. Mos. 20.17. Her er det så de fysiske ting, Gud henviser til. Jesus viser forskellen mellem den fysiske synd og synden i hjertet. Han siger følgende i Matt. 5.27-28I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bedrive hor‹. Men jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte. “Bedrive hor” er så den fysiske synd og “ser på og begærer” er så synden i hjertet.

Det er synden i hjertet, som medfører synden i det fysiske. Altså er det synden i hjertet, som man må omvende sig fra, så ikke den skal føre en til at synde i det fysiske også. Synd i hjertet er også manglende frihed, da det kan føre til synd i handling.

Nu findes der mange andre former for begær end seksuel begær, som Jesus omtalte her i Matt. 5. Men begær efter noget, uanset hvad det er, er at leve i trældom.

Omvendelse fra synd 

Her er det så meget vigtigt, at vi altid omvender os fra synd i vore liv, når vi bliver opmærksom på, at der er synd. Synd kan også føre os i trældom. Nu findes der flere forskellige former og grader af synd. Synd er at misse målet at ramme ved siden af. Det kan vi jo ikke undgå, da vi er mennesker. Langt være bliver det, når vi bliver ved med at gøre den samme synd. Enten fordi vi ikke vil omvende os, eller fordi vi ikke kan få bugt med det problem, uanset hvad vi gør, for at slippe af med det.

Er der et problem, som du bare ikke kan overvinde, så vil jeg anbefale dig at læse Harold Dewberrys tale om lovløshed. Den har virkelig været en øjenåbner for mig. Og jeg har fulgt den anvisning, han giver, med at frasige sig det, som er problemet i Jesu navn. Jeg har ikke tal på alle de ting, jeg har oplevet at blive fri fra ved at behandle det som “lovløshed“.

Det sjælelige område 

Sjælen kan jo deles i 3 områder. Der er viljen, som jeg har nævnt tidligere. Der er forstanden, det intellektuelle område, altså tankerne. Og så har vi det følelsesmæssige område, med alle vore følelser. Det er alle tre områder, hvor mennesker kan opleve, at der er noget, som vil drive dem til at gøre noget, som de ikke vil.

Vores vilje kan du læse mere om under “viljen“, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er så vigtig, at vi ikke giver vores vilje fra os. Vi har fået vores vilje for at bruge den. Hvis vi ikke selv bruger den, er der “mange”, som gerne vil gøre det for os. Men så får vi virkelig problemer.

Vores tanker er også et stort område. Dem bør vi så absolut selv styre, ellers er der “andre”, som meget gerne vil. Nogle mennesker lider af tvangstanker. De kan ikke selv styre deres tanker og bliver påtvunget tanker, de absolut helst vil være fri af igen. Disse tanker kan så påvirke dem så meget, at det driver dem til at gøre noget, som de måske slet ikke vil.

Vores føl­el­ser er også et område, hvor mange ikke er frie. Nogle siger, at vi bestemmer jo ikke selv, hvad vi føler. Det er jo så også rigtig nok og dog ikke helt. Vi bør kunne styre vores føl­el­ser. Det duer ikke at føl­el­ser­ne styrer os. Hvis vi er sat fri fra de dårlige ting, som vil styre vore føl­el­ser. Og vi er helbredt for smerten over de dårlige oplevelser. Så er vi godt på vej, når vi også har styr på vore tanker. Vores føl­el­ser styres også af tankerne.

Sindet

Vores følelser og vores tanker hænger meget sammen. Så meget at vi har et ord, der dækker begge dele – sindet. Det så vigtigt, hvad vi fylder vores sind med. Hvad er det, vi ser på? Hvad er det, vi læser? Hvad er det, vi lytter til? Og det gælder både talte ord og sungne ord og musik. Hvad er det, vi fylder vores hjerte med.

Jesus siger i Matt. 12.34»Thi hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.« Det er nu engang sådan, at det vi lukker ind i hjertet, det vil også komme ud af os. Matt. 15.18Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør mennesket urent. Det betyder også, at vi kan høre, hvad et menneske er fyldt af. Det, vi siger, viser også, hvad der er i os. Fylder vi vort sind med urene ting, kan vi ikke forvente at leve et liv i renhed, og at leve vort liv i sejr og frihed.

Det er så vigtigt, hvad vi fylder i vort hjerte, fordi det kommer ud igen i ord eller hand­ling­er. Vore ord har stor betydning. Vi kan være bundet af vore ord. I Ordsp. 6.2 står der: er du fanget ved dine læber og bundet ved mundens ord. Vi kan binde os selv med vore ord, men vi kan også binde andre. Onde ord er som for­band­el­ser. De virker intet godt. Det kan tage lang tid at komme fri af forbandelser.

Guds ord siger, at vi skal forvandles gennem en fornyelse af vores sind. Vi må vaske vores sind med Guds ord. Vi må læse det. Grunde på det (tygge drøv på Guds ord). Og selvfølgelig handle på det.

Fortræng ikke problemerne!

Her må jeg lige indskyde, at vi må altså ikke fortrænge vore følelser. Det betyder ikke, at vi skal give efter for vore følelser. Det betyder, at vi skal “lufte” vore følelser. De skal frem i lyset. Men vi skal ikke lade vore følelser gå ud over andre eller ud over os selv. Vi bør gå til Gud med dem og fortælle ham, hvordan vi har det og dermed også, hvordan vi føler det.

Hvis vi fortrænger de dårlige oplevelser og dermed vore følelser, så sylter vi dem. Vi må ikke sylte vore problemer, for det bliver de lang­tids­hold­ba­re af. Men på et eller andet tidspunkt kan de ikke holde sig længere, og så begynder de at gære. Når de har gæret længe nok, så kommer der en eksplosion. Så er det ikke sjovt at være i nærheden. Og vi er jo altid selv den, der er nærmest.

Det er ikke sikkert at eksplosionen foregår i et voldsomt følelsesudbrud. Det kan også ske, at de fortrængte følelser slår ud i sjæl eller legeme på en anden måde. I sjælen kan de slå ud som depression. I legemet kan de slå ud som sygdom. Hvilke sygdomme, det kan føre til, ved jeg ikke, men dr. Don Colbert har skrevet en bog: “Livsfarlige følelser“, som fortæller meget godt om det. Bogen er på norsk, den kan ikke lånes.

Luft ud!

Derfor bør vi gå til Gud med vore problemer straks. Er vi blevet såret, så må vi fortælle det til Gud. Og det er meget vigtigt, at vi også åbner vores hjerte for Gud. Det betyder, at vi må lukke Gud derind, hvor det altså gør ondt. Det kan godt ske, at vi så kommer til at græde, men det er kun godt, for det er den ud­luft­nings­ka­nal, som Gud nu engang har givet os. Når vi så har grædt al den sorg og smerte ud hos ham, så kan vi modtage hans lægedom, og så får vi det meget bedre end før.

Nogle mennesker oplever et indre pres, som virker stres. Der kan også være ånds­mag­ter, som vil styre vore liv. Så er der brug for at blive sat fri. En årsag til at opleve pres af åndsmagter i sit liv kan være, hvis der er et menneske, man ikke har tilgivet. Det er meget vigtigt, at vi tilgiver alle for alt. Har du læst min side om tilgivelse?

Temperamentet kan styre 

Nogle mennesker har et heftigt temperament. Sådan bør det ikke være. Det er som en vul­kan­, man ved aldrig, hvornår det bryder ud. Det ligger og ulmer og plud­se­lig sprutter det. Sådan er der også nogle mennesker, som er. Nogle kalder det at have en kort lunte. De har nemt ved at eksplodere. Det er ingen undskyldning at sige, at sådan er jeg bare. Hvis temperamentet sårer andre eller får dem til at leve i frygt for det næste udbrud, så har du et problem, som du bør gøre noget ved.

Bare at bede om tilgivelse, hver gang der kommer et udbrud, er ikke nok. De udbrud må stoppes og det hurtigst muligt. Vi kan jo ikke bare stoppe hullet til. Så det er om at finde ud af, hvorfor udbruddene kommer. Det kan godt være noget af et de­tek­tiv­ar­bej­de. Men det er nødvendigt for at få rettet fejlen. Noget kan vel tilskrives kødets gerninger. Men noget må nok også behandles som lovløshed. Det er synd at opføre sig, så man sårer andre mennesker med sin opførsel. Hidsighed og vrede er bare et par eksempler.

Det er stressende at leve sammen med et menneske, som er som en vulkan. Det skader andre, og det må vi ikke, så det er om at få det problem løst. Når et menneske er som en vulkan, er det jo nok, fordi der er et indre pres. Hvorfor ville det ellers eksplodere? Det indre pres kan skyldes fortrængte følelser eller plageånder. Ånder, som plager, har lov til at være der, hvis det menneske ikke har tilgivet et andet menneske. Og det er altså ikke nok at sige, at man har tilgivet, man må også vise det i handling.

Anerkendelse

Så er der også nogle mennesker, som har et enormt stort behov for anerkendelse. Hvis de ikke får det, så har de det ikke særlig godt. Det er heller ikke godt at være afhængig af. Det er opslidende for alle. Det er om at få de behov mødt af Gud. Han kan læge og genoprette alt, som er blevet ødelagt i livet. Problemet kan skyldes et behov, som ikke blev udfyldt tidligere i livet.

Vi har alle brug for at føle os elskede – betingelsesløst. Hvis det behov ikke blev tilfredsstillet som barn, kan det forårsage problemer resten af livet, hvis ikke der modtages lægedom fra Gud. Og det kan nok også give anledning til andre problemer. Det at ikke have følt sig betingelsesløs elsket, som kan have medført det store behov for anerkendelse, kan være en årsag til mindreværd.

Mindreværd

Der er selvfølgelig altid en årsag til, når mennesker føler min­dre­værd. Det er også en slave tilværelse. Det er et problem, som kan give mange flere problemer. Men hvad er årsagen til følelsen af min­dre­værd? Der kan nok være flere årsager. Jeg har lige nævnt én i afsnittet før. Men uanset, hvad årsagen er, så er det faktisk synd at føle min­dre­værd. Jo, det er det, for der er ingen per­sons­an­se­el­se hos Gud.

Føler jeg mig min­dre ­værd end andre, så viser jeg per­sons­an­se­el­se. At agte sig selv ringe er også at vise per­sons­an­se­el­se. Vi må ikke vise per­sons­an­se­el­se og derved favorisere nogle og ringeagte andre. Vi er alle værdifulde for Gud. Så er det også forbudt at ringeagte sig selv.

Løsningen er den samme som for byrden af skyld. Der må en omvendelse til også: Erkend min­dre­værd­et – bekend det som synd – det at vise per­sons­an­se­el­se – bed Gud om tilgivelse – tag imod tilgivelsen – giv slip på min­dre­værd­et – tilgiv dig selv.

Så er det slut med at se ned på dig selv og agte dig selv ringe. Så må du, hvor mær­ke­ligt det end lyder, faktisk godt begynde at sige Gud tak for dig selv. Tak for at du er værdifuld i hans øjne. Vi er Guds øjestene. Vi skal elske andre, som os selv. Vi skal også elske os selv. Bekend, hvad Guds ord siger om dig. Kommer de negative nedsættende tanker tilbage, så afvis dem i Jesu navn. Sig NEJ – jeg er værdifuld – jeg er elsket. Det kan tage tid at komme ud af de gamle vaner, og det er tilladt at bede Gud om at hjælpe dig med at holde fast i din beslutning. Vis ikke per­sons­an­se­el­se!

Oplevelser

Nogle ligger under for, hvad de har oplevet som børn, andre gør ikke. Hvorfor ved jeg ikke. Men sådan er det. Nogle lider under deres negative oplevelser som børn. Nogle lider såmænd også under de “gode”. Nogle er blevet så forkælet på en dårlig måde, så de har for høje tanker om sig selv. Men de fleste, som lider under barn­dom­mens oplevelser, har nok ikke det problem.

Vi bestemmer ikke selv vore om­stæn­dig­hed­er og slet ikke som børn. Men vi bestemmer selv, hvordan vi vil reagere på om­stæn­dig­hed­er­ne. Det tænker børn selvfølgelig ikke over, de lever bare. Nogle bliver altså mærket for livet. Men de gode nyheder er, at også der kan Jesus sætte mennesker fri.

Der er det bare ret vigtigt, at hvis vi har fortrængt barn­dom­mens “traumer”, så må vi få dem luftet ud. Det har ikke noget med at rode i fortiden at gøre. Det handler om at turde lukke Gud ned i det dybeste af vores un­der­be­vidst­hed, for mennesker bliver også styret af un­der­be­vidst­hed­en. Hvis der ligger nogle “lig” begravet der, så er det om at få dem smidt ud, for de stinker altså med alderen. Og de stjæler friheden.

Andres meninger

Jeg ved, hvad det vil sige at ligge under for andres meninger. Det kan virkelig være et problem. Hvis andre siger noget dårligt, kan man blive styret af det. Man kan blive helt smadret, fordi man ubevidst underordner sig det, der bliver sagt. Det kan jo også føre til manipulation og det er absolut ikke godt.

Nu er det faktisk også muligt at blive styret af, hvad man tror, at andre mener. Det er faktisk ligeså slemt. Hvis jeg tror, at andre tror noget dårligt om mig, selvom det ikke er sandt, så kan det styre mit liv; hvis jeg ligger under for andres meninger. Djævelen vil jo altid gerne prøve på, om han kan få os til at tro på nogle af hans løgne. “Meninger“.

Respekt 

Nogle mennesker er ikke blevet respekteret som børn eller voksne. Det kan også nemt have ført til manipulation. At ikke være blevet res­pek­te­ret kan give mange problemer, som kan stjæle friheden. Der er det vigtigt at komme fri af det at ligge under for, hvad andre mener. Vi skal ikke lade andre træde på os. Det kan føre til mindreværd. Vi må ryste det af os. For vi kan ikke undgå at møde mennesker, som ikke viser respekt.

Her er det også vigtigt, at vi selv viser respekt. Og det er både over for andre og over for os selv. Hvis jeg ikke viser mig selv respekt, kan jeg ikke forvente, at andre gør det. Jeg kan heller ikke forvente at blive respekteret, hvis jeg ikke viser andre respekt. Der er åndelige love, og én af dem er, at vi høster, hvad vi sår. Så derfor er det meget vigtigt, at vi viser respekt, også for selv at blive mødt med respekt.

Vi skal respektere andre og andres meninger. Uanset om vi er enige med de andre eller ej. Det er ikke sikkert at meningen er rigtig, men vi bør respektere mennesket, som har den mening alligevel. Vi skal ikke prøve på at overtale andre til at tro på det, vi ved er sandt. Vi skal fortælle andre sandheden – i kærlighed. Vise andre at vi respekterer dem, selvom vi ikke er enige og lade Gud gøre arbejdet.

Vi må ikke prøve på at tvinge andre eller manipulere. Og vi skal heller ikke nedgøre andre eller træde på dem, fordi de har en anden mening end os. At ikke vise respekt fører også til trældom, fordi vi så synder. Det er en form for hovmod at ikke vise respekt.

Manipulation

Vi må ikke lade os ma­ni­pu­le­re, for så tillader vi andre at bestemme over os. Andre skal ikke bestemme over os. Men vi skal heller ikke bestemme over andre. Vi må ikke ma­ni­pu­le­re andre. Vi må ikke un­der­ord­ne os andre på en forkert måde. Vi skal først og fremmest un­der­ord­ne os under Gud og hans ord. Vi skal også un­der­ord­ne os under hinanden, men ting kan gøres rigtigt, eller de kan gøres forkert.

I frikirker er det nok tit sådan, at man skal un­der­ord­ne sig lederne. Hvis de er un­der­ord­net Herren helt og fuldt, kan det måske være godt nok, hvis man kan finde ud af at gøre det på den rigtige måde. Men hvis lederne bliver styret af andre ting som f.eks. penge, magtbegær, hovmod, stolthed, andre mennesker eller falske lærdomme, så kan det virkelig give problemer. Og hvis de selv bliver ma­ni­pu­le­ret eller er styret af dæmoniske ånder, kan det give store problemer.

Fængsler

Der findes mange slags fængsler. Det er ikke bare de fysiske med tremmer for vin­du­er­ne. Mennesker kan sidde i mange for­skel­li­ge former for fængsler. Mange af de ting, vi kan trælle under, er jo en form for fang­en­skab og kan derfor også kaldes et fængsel. Jeg har levet i et fængsel i mange år, så jeg ved, hvad det vil sige. Men halleluja! så ved jeg også, hvad det vil sige at komme ud i frihed; og hvad det vil sige at leve i frihed.

Depressionens fængsel 

Der findes flere former for fængsel, som mennesker kan sidde fast i. Depressionens fængsel er et af dem. De mennesker, som har prøvet at være deprimeret, ved hvor forfærdelig det er. Det kan selvfølgelig være i mild eller sværere grad, men det er hårdt at leve i mørket. Gud er lys! Og der er slet intet mørke i ham. Så mørket kommer ikke fra ham. Der er altid en årsag til depressionen. Kan man få fjernet årsagen, er det rigtig godt. Mørket kan vi ikke drive ud. Hvad kan man så gøre? Tænde lyset!

Bare at sidde og være passiv gavner intet. Tvært imod, så er det yderst skadeligt og er nok det værste, man kan gøre. Og har man så tilmed ondt af sig selv, bliver det da endnu værre. Depression kan føre til selv­med­li­den­hed. Lige så vel som selv­med­li­den­hed kan føre til depression. En advarsel til de deprimerede!Tag ikke dit eget liv!

Selvmedlidenhedens fængsel 

Så er der også selv­med­li­den­hed­ens fængsel. Det hjælper ikke at have ondt af sig selv, tværtimod. Det hjælper at gøre noget ved problemerne. Man skal selvfølgelig vide, hvad man kan gøre for at kunne gøre det. Men stop med at have ondt af dig selv, det gør kun ondt værre og det hjælper ikke. Gør noget! Kast alle jeres bekymringer på ham, thi han har omsorg for jer, står der i 1. Pet. 5.7. Der er jo altid en årsag til, når nogen har ondt af sig selv. Snak med Gud om det. Kast alle bekymringer på ham og stol på ham.

Isolationens fængsel

Der kan være mange årsager til, at et menneske isolerer sig. Men det viser mangel på frihed. Vi skal ikke isolere os fra andre. Det viser, at vi har et problem. De mennesker har det ikke godt med sig selv, og det bør vi også have. Vi skal selvfølgelig heller ikke isolere andre. Det er jo kun ved farlige sygdomme og den slags, at man bør gøre det. Hvis du isolerer dig fra andre så find ud af, hvorfor du gør det. Find årsagen og få den fjernet. Djævelen vil gerne have dig til at blive isoleret. Han ved godt, at så har du det ikke godt.

Mangel på selvrespekt og mindreværd kan være en årsag. At have ondt i sjælen og måske opleve et stort indre pres kan også være en mulighed. Det kan være, at du tror på nogle af Djævelens løgne. Måske at andre ikke kan lide dig. Hvorfor kan de så ikke lide dig? Er du så forfærdelig at være sammen med? Husk lige at elske dig selv også. Gud elsker dig så uendelig højt! Han ønsker at hjælpe dig ud i frihed. Lad ham hjælpe dig. Søg ham. Læs i Bibelen. Snak med din Far. Udøs dit hjerte for ham. Søg ind i hans nærhed og bliv der. Lad ham trøste og opmuntre dig.

Frygtens fængsel

Mange mennesker frygter for noget. Nu kan frygt være sund. Den vigtigste form for frygt er gudsfrygt. Og den bør vi så absolut have, men de fleste former for frygt er ikke gode. At frygte for at gøre noget, som vil kunne skade, er jo kun godt. Men mange mennesker oplever at frygt kan tage overhånd så den bliver lammende. Frygt kan lamme. Mange kender nok udtrykket at blive stiv af skræk.

Så frygt er også virkelig noget, som kan stjæle friheden. Og der er mange ting, man kan frygte for. Frygt for mennesker. Frygt for fremtiden. Frygt for at dø. Frygt for at miste nogen, man holder af. Frygt for at gøre nogle bestemte ting. Listen vil jo kunne blive meget lang. Frygt kan blive så slem, at det kaldes for en fobi.

Men Guds ord siger frygt ikke endda mange gange. Så vi bør ikke frygte. Her er det godt at begynde at bekende: Jeg frygter ikke for . . .”, og så sætte ord på hvad det er man frygter for. Det er også godt at sige: “Jeg frasiger mig frygten for . . . , og jeg bryder frygtens magt over mit liv i Jesu navn”. Frygt er et stort emne, så derfor får den en side for sig selv “Frygtens fængsel“. Jeg har bare ikke nået at skrive den endnu.

Dårlige vaner kan føre til afhængighed

Hvis vi bliver ved med at gøre den samme fejl igen og igen, så bliver det til en vane. Så er det allerede sværere at få ændret den vane igen, fordi vi gør det uden at tænke over det. Så gentagende synd kan blive til dårlige vaner, som igen kan føre til afhængighed.

Bliver man ved med at vælge at gøre den samme synd igen og igen, så kan det medføre, at man ikke kan holde op igen. Dårlige vaner kan være svære at bryde. Men vi vælger selv. Vi kan jo altid få Guds hjælp til at bryde ud af en dårlig vane, men Gud gør det ikke for os. Vi vælger, om vi vil fortsætte med at lade os drive til det, vi ved er forkert, eller vi vælger at sige NEJ. Der kan vi have brug for Guds kraft og styrke til at klare at sige NEJ, men igen – vi vælger selv.

Der findes jo både gode vaner og dårlige vaner. Det er jo godt at have gode vaner. De må bare heller ikke føre til slaveri. Hvis jeg ikke får det eller det gjort, så har jeg det ikke godt. For så er vi ikke fri. Men det er selvfølgelig godt at have de gode vaner.

Ting vi kan være afhængige af

Mennesket er jo skabt med et legeme, som har forskellige behov. Mænd og kvinders behov er også forskellige på nogle områder. Sådan har Gud skabt os. Vore behov kan også komme til at styre os på en forkert måde. Det er naturligt at blive sulten, men det er ikke naturligt at have trang til at spise meget mere end det, vi har godt af. Der kan være noget, som vil drive os til at spise for meget. Det var bare ét eksempel.

Her kan du læse eksempler på mange forskellige ting, vi kan være af­hæng­ige af.

Der kan være mange, som bruger de ting, de er afhængige af, som trøst for noget. Nogle bruger det for at få styrke til at leve. Men det bliver det ikke bedre af eller rigtig at gøre. Har vi brug for trøst, vil Jesus gerne give os trøst. Har vi brug for styrke, vil Jesus også gerne styrke og støtte os. Det kan jo også nemt være, fordi der er et indre pres, som man bare ønsker lettelse for. Men hvad er det, der presser eller trykker?

Nogle mennesker oplever et indre pres, som virker stres. Der kan også være ånds­mag­ter, som vil styre vore liv. Så er der brug for at blive sat fri. En årsag til at opleve pres af åndsmagter i sit liv kan være, hvis der er et menneske, man ikke har tilgivet. Det er meget vigtigt, at vi tilgiver alle for alt. Har du læst min side om tilgivelse?


Fjendens muligheder

Der er ting, som kan virke som en åben dør for fjenden. Ting, som kan bevirke, at han kan få en platform i vore liv, som han kan begynde at bygge et fæstningsværk på. Uopgjort synd; onde ord, sårende ord, lovløse ord; løgne, som vi tror på; frygt, utilgivelighed, sårede følelser, de dårlige erfaringer. Det er alt sammen ting, som kan forårsage, at vi får større og større problemer, fordi fjenden har fået mulighed for at komme ind i vore liv.

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Men når skaden er sket, er det om at få helbredelse, lægedom og udfrielse så hurtigt som muligt. Fjenden tiltrækkes af sårede følelser. Åbne sår, som væsker, vil tiltrække fluer. Vores sjæles fjende er fluernes herre. Hav ikke åbne døre for Djævelen.

Vores vej til frihed 

Vi må altid omvende os fra synd, så snart vi opdager den. De onde, sårende og lovløse ord må vi frasige os i Jesu navn og bryde deres magt over vore liv. Vi må aldrig tro på Djævelens løgne. Hvad siger Guds ord? Tro på Ordet, uanset, om du føler noget andet. Frygt ikke! Frygt er som at åbne døren for fjenden. Vi skal altid tilgive straks. Jo før – jo bedre. Det er alt for farligt at udsætte det. Så længe vi ikke har tilgivet, kan Gud ikke tilgive os. Vi må åbne de sårede følelser for Guds kærlighed og lade Gud berøre vores hjerte, så vi kan få forløsning og lægedom.

Afslutning

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer.« Johs.8.31-32. Vi skal blive i Jesu ord – være hans elever – vi skal forstå sandheden – Guds ord – og sandheden skal gøre os frie. Dertil skal siges, at vi selvfølgelig skal handle efter Guds ords sandhed, som bliver åbenbaret for os.

Nu har jeg skrevet mange ord om, hvordan vi kan være trælle under noget. Jeg håber, at det kan blive til hjælp for nogen. Vi må jo se og erkende, at vi er ufri på et område for at kunne blive fri. Hvordan kan vi så blive fri?

Jesus er vejen til frihed!