Af Karsten Pultz

Den danske hjemme­side – Newspeek – har mange op­lys­ende artikler.
Her er link til mange af

Karsten Pultz

Oversigt

D. 4. marts 2022 – Er SARS-CoV-2 naturlig evo­lu­tion eller design? Kan vi lugte en rotte her? – Selv­føl­gelig er det lavet af men­nesker; når forskere har fundet et pro­tein i SARS-CoV-2, der 100 % matcher et protein paten­teret af Mo­derna tre år før, pan­de­mien brød ud.

D. 3. marts 2022 – Gen­mani­pu­lation gennem vac­cinen er et faktum – Og det er selv­følgelig COVID-19 vac­ci­nerne, der er tale om.