Blod analyse før og efter vaccination


Anita Ruiberriz de Torres har delt et link på face­book d. 10. juni 2021.

Artikel fra d. 24. maj 2021 fra denne side: Before its News
Oversat med Deepl


Chokerende analyse af levende blod
efter vaccination

Dette blev offent­lig­gjort på et web­sted på et socialt medie. Vi for­venter, at der vil blive offent­lig­gjort flere Dark Field Micro­scope-bi­lleder, der viser de KATA­STRO­PHISKE ændringer i blodet hos folk, der har taget den døde­lige ind­sprøjt­ning . . . , som på INGEN måde er en “vac­cine”. Her er den tekst, der blev lagt ud sammen med disse billeder.

Billederne

“Jeg har en ven, som er ernær­ings­mikro­sko­piker. Hun er ekspert på sit om­råde og har hjulpet mig enormt meget. Hun har mange klienter, der tog den såkaldte vaccine og bad dem komme ind til en gratis blod­ana­lyse. Til hendes store rædsel var det her, hvad hun så.

Det øverste billede er et bil­lede af fuld­stændig sundt blod og blod­celler før ind­sprøjt­ningen med “vaccine”. Blod­cellerne æn­drede sig dras­tisk i løbet af de næste par dage. Det tredje billede (nederst i midten) viser utal­lige, frem­mede nano­par­tikler (hvide pletter), som dukker op i blodet kort efter injek­tionen. Din krop kan ALDRIG afgifte sig fra dette, og i sidste ende vil disse nano­par­tikler trænge ind i alle celler i din krop.”

Det betyder kort sagt, at du aldrig vil blive den samme, og at dit hel­bred vil være stærkt på­virket resten af dit liv . . . , hvor kort det end måtte være. Dette er uden tvivl en for­bryd­else i form af masse­mord mod men­nes­ke­heden.

Bemærk, at det sidste billede lige ovenfor, det fjerde billede, viser, at denne per­sons blod­celler ikke længere er glatte og sym­me­triske. De er nu dækket af klumper og frem­spring. Dette er en for­sætlig verdens­krig mod men­neskeligt blod. Som dr. Sherri Ten­penny og dr. Luc Mon­tagnier og andre siger, vil injek­tionerne dræbe og vil aldrig holde op med at dræbe. Dr. Mon­tagnier, måske verdens bedste virolog, for­udser, at den for­ven­tede leve­tid for alle, der har fået den dræbende ind­sprøjt­ning, kun er 2 år. Husk Deagel.com’s frem­skriv­ninger . . . kun 99 mil­lioner ameri­kanere vil være i live i januar 2025 . . . , det er kun 3 og 3/4 år fra nu.

Svindlere

Husk også, at alle top­po­li­tikere og “navne” som Brain Dead Biden, Ho Harris Em­hoff og ærke­svind­leren Tony Fauci . . . fik en tom salt­vands­ind­sprøjt­ning . . . ikke den rigtige ind­sprøjt­ning. Fauci kunne ikke engang huske, hvilken arm han fik injek­tionen i den næste dag . . . .