COVID-19 vacci­na­tioner fører til DØD

Esther Eagle fik denne drøm d. 3. marts 2020. – COVID-19 vaccinations mean death! – Den blev lagt ud på 444 Prophecy News d. 2. oktober 2020. – Her har jeg oversat drøm­men med deepl. Den ligger også på facebook her.


COVID-19 vaccinationer fører til død!

3. marts 2020
Esther Eagle

Jeg bad og fastede ved­rørende COVID-19 vaccinen i den tid, hvor jeg modtog denne drøm:

I min drøm tog Gud mig med ind i den nærmeste fremtid i Amerika. Jeg havde udsigt over Amerika (som et fugle­per­spektiv), og jeg kiggede til højre for Amerika (øst­siden) og havde også udsigt over Staten New York. Og jeg så, at mil­lioner af men­nesker i Amerika havde modtaget COVID-19-vac­cinen.

5G-tårne

Og også i hele Amerika kunne jeg se 5G-tårne, som overvågede de COVID-19-vacci­nerede personer (ofre) MEGET nøje. Da jeg så dette, spurgte jeg straks Gud: “Hvordan er de helt for­bundet med disse 5G-tårne og tårnene til dem?” Lige efter at jeg havde spurgt Gud om dette, tog han mig med til et hospital i New York.

På hospitalet

Der så jeg en læge give en patient COVID-19-vac­cinen. (Lægen og pati­enten kunne ikke se mig.) – Men mens lægen sprøjtede COVID-19-vaccinen ind i patientens arm, skød COVID-19-vaccinen . . . Jeg så hundred­tusindvis af små mikro­chips, [nano­botter] INDEN i COVID-19-vac­cinen, der strømmede gennem sprøjten og ind i den på­gæl­dende person.

Som drømmen fortsatte

En ting fik min opmærk­somhed med det samme . . . var at de men­nesker, der havde taget COVID-19 vaccinen, hele deres krop glødede i en mær­kelig grøn farve. Jeg spurgte Gud: “Hvad betyder det?” Og jeg så ordet “radio­aktiv”. – OG da jeg så dette . . . så jeg også, at de havde ekstra super mørk energi – det vil sige super dæmonisk energi – knyttet til dem! – Desuden var ordet “LEGION” . . . også skrevet over dem!

Udbrud af galskab

Herren tog mig højere op i drømmen (igen i fugle­per­spektiv, men med udsigt over Amerika). Og de mil­lioner af men­nesker, som tidligere var blevet vacci­neret med COVID-19 og kon­trolleret af 5G-tårnene . . . Begyndte at vokse til at blive MEGET voldelige og AGGRESSIVE, MEGET dyre­lignende . . . – Faktisk kaldte nyhed­erne det “et udbrud”, og at de samme men­nesker (dem med COVID-19-vaccine i deres blod) blev anset for at være “UHEL­BRED­ELIGE”.

Disse (COVID-19) vacci­nerede personer var OVER­ALT (da “ud­bruddet” fandt sted)! Der var INGEN LINJE de ikke var villige til at krydse, (det være sig i: vold, mord, kaos, hærgen osv.) . . . De var FULD­STÆNDIG og KOMPLET ude af kontrol!

Mejet ned

Jeg blev ført til en meget foruroligende scene:

En storby i den mellem­østlige del af Amerika var an­grebet af “uhel­bredelige” . . . De løb bog­staveligt talt over det hele – mange på alle fire – ligesom dyr! De løb ud af en by, som de tidligere havde over­taget (jeg så tusinder ligge døde i byens gader . . . lugten og synet var for­fær­deligt).

Jeg så da, at de samme (COVID-19 vacci­nerede) sinds­syge “uhel­bredelige” var ALLE i krig med ALLE, inklusive det ameri­kanske militær! Da jeg kiggede ned i ud­kanten af den samme by, var det en scene af FULD­STÆNDIG total for­virring, pine og kaos! De ameri­kanske militær­soldater var i tusindvis og bevæbnet med maskin­ge­værer osv. og skød (i massevis) alle “smittede” ved synet!

Vanvittige

De “smittede” (så fulde af legioner i sig selv; i hund­red­tu­sindvis) kastede metal­gen­stande, sten – hvad de end kunne finde – mod det ameri­kanske militær . . . De “smittede” sprang endda ud fra køre­tøjer (de sprang så højt som 8-10 meter op i luften) og høje gen­stande for at vinde terræn mod det ameri­kanske militær . . . – De “smittede” var også ligeglade med at miste deres eget liv! (Som tidligere nævnt: “Der var ingen grænse, de ikke var villige til at krydse”).

Jeg så disse “uhelbredelige” (COVID-19 vaccinerede) men­nesker var i milli­onvis, overalt i Amerika, de brændte hjem, byer og kvarterer af . . . Under dette “udbrud”, som resul­terede i hele USA, blev der indført und­tag­elses­til­stand, som militær­sol­daterne hver især havde ordre til: “Skyd ALLE uhel­bred­elige/­infi­cerede på stedet!”

Soldaterne måtte samles i store grupper ad gangen og bruge specielle auto­matiske maskin­geværer, fordi det bog­staveligt talt krævede MASSER af kugler bare for at dræbe én “uhel­bredelig” på stedet. – Det var også langt værre på den østlige side af Amerika, især på grund af de “mest inficerede” byer der (som medierne udtrykte det) . . .

COVID-19 vacci­nationer betyder DØD!

Lige da jeg så alt dette, hørte jeg Herren gentage 3 gange: “COVID-19 vacci­nationer betyder DØD!” –

*Note: Jeg sagde til mig selv, at når Herren brugte ordet “død”, vidste jeg i min ånd, at han mente “evig død”.


Skriftsteder

Markus 5.2-4: 2 “Og da han kom ud af skibet, mødte der ham straks en mand med en uren ånd fra gravene, 3 som havde sin bolig blandt gravene, og ingen kunne binde ham, heller ikke med lænker: 4 fordi han ofte havde været bundet med lænker og kæder, men han havde revet lænkerne af og sønderbrudt kæderne; og ingen kunne tæmme ham.

Ezekiel 3.17-21: 17 “Mennes­kesøn, jeg har gjort dig til vagtmand for Israels hus; hør derfor ordet i min mund og giv dem advarsel fra mig! 18 Når jeg siger til den gudløse: “Du skal visselig dø!” og du ikke advarer ham og ikke taler for at advare den gudløse fra sin onde vej for at redde hans liv, så skal den gudløse selv dø for sin mis­ger­ning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. 19 Men hvis du advarer den gudløse, og han ikke vender om fra sin gudløshed eller fra sin onde vej, skal han dø for sin mis­gerning, men du har reddet din sjæl.

20 Og atter: Når en retfærdig mand vender sig fra sin retfærdighed og begår uret, og jeg lægger en snublesten foran ham, skal han dø; fordi du ikke har advaret ham, skal han dø i sin synd, og hans retfærdighed, som han har gjort, skal ikke blive husket, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. 21 Dersom du dog advarer den ret­færdige, for at den ret­færdige ikke skal synde, og han ikke synder, skal han visselig leve, fordi han er advaret; også du har reddet din sjæl.”

Citatslut.


Min kommentar

Esther Eagle så i denne drøm hvordan 5G-mas­terne påvirkede de COVID-19 vacci­nerede per­soner allerede i oktober 2020. Siden juni 2021 har spanske for­skere bekræftet at 5G-stråling på­virker de COVID-19 vacci­nerede men­nesker. Se Orwell City. Der er altså bekræftelse på, at starten af denne drøm er sand, og slut­ningen bliver det nok også, da der er andre, der har set det samme.

Tag ikke COVID-19 vacci­nerne! – Og har du gjort det så omvend dig på stedet og bed din him­melske Far om tilgivelse. Og tag ikke flere vac­ciner af nogen som helt art, da du absolut ikke kan være sikker på, at de inde­holder det, du for­venter.

Mit råd er også: Advar andre mennesker!

DIVOC AI = COVID-19 – Viser også at COVID-19 vacci­nerne er dæmo­nisk be­sættelse.