Cytokinstorm

Det er cytokin­stormen, der kan komme ved angreb af virus, som kan blive livs­farlig.


Dæmp cytokin­storm

Der er nogle vitaminer og mineraler og urter, som er særligt gode til at dæmpe cytokin­storm. Det er C- og D-vitamin og mine­ralerne: selen, zink og mag­nesium. Urten rød solhat (Echinacea) er også god til at dæmpe cytokin­stormen. Det meste af det står også i artiklen “Angreb indefra”.  – At forebygge at få cytokin­storm og op­timer immun­for­svaret er også vigtigt. Da det altid er bedre at fore­bygge end at helbrede. C- og D-vitamin og mine­ralerne selen, zink og mag­nesium er med til at fore­bygge cytokin­storm. Og de styrker også immun­for­svaret.

I denne ud­sendelse for­tæller Claus Hancke om, hvordan vi styrker vores immun­for­svar – Udsendelsen på Free Observer er fra d. 30. nov. 2020 og varer 21 min.:

Sådan styrker du dit immunforsvar


Angreb indefra

Når corona bliver fatal, er det som regel vores eget immun­for­svar, der slår os ihjel. Cyto­kin­erne er som en flok emsige repor­tere, der nærmest falder over deres egne ben for at for­tælle, at kata­strofen er nær. – Sådan ind­leder Week­end­avisen deres artikel om det angreb indefra, som mennesker kan blive udsat for. Du kan også høre artiklen.

Angreb indefra