Den Frie Presse – udsendelser

Her er link til nogle danske ud­sen­delser fra Den Frie Presse

Live udsendelser

D. 6. december 2021 – Fra Schweitz  med ad­vokat Erik Sørensen om COVID-19 vac­ciner, pa­tenter, jura & lov­givning – Rumble – 1 time og 31 min.

D. 2. januar 2022 – Om vac­ci­ne­skadede med Sidse, Louise, Helle, Johan fra Holland og sta­tis­tiker Max Schmeling. – Rumble – 2 timer og 15 min.

D. 30. januar 2022 – Om vac­cine­skader og vaccine­skadede Louise Niko­lajsens fore­træde for Epide­mi­ud­valget. – Rumble – 1 time og 8 min.

D. 8. februar 2022 – Med 4 uden­lands­dan­skere bosat i Tysk­land, Bul­garien, Mexico/­Canada og Sverige. For­hold i ud­landet som main­stream­me­dierne er fuld­stændig tavse om. – Rumble – 1 time og 33 min.

D. 8. februar 2022 – Med ad­vokat Eric Sørensen og sta­tis­tiker Max Schmeling om kom­mu­ni­kation med bl.a. epide­mi­ud­valget. – Rumble – 2 timer og 2 min.