Der er kun to køn


1. Mos. 1.27: Og Gud skabte men­nesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.


Gud skabte mennesket som mand og kvinde

Det er Guds vilje, og den kan der ikke laves om på. – Lev med det! – Men . . . Djæ­velen og hans med­sam­men­svorne er onde og gør oprør mod Gud. Så de vil altid for­søge at øde­lægge det, som Gud gør. De vil øde­lægge Guds skaber­værk. – Alt, hvad Gud har skabt, er godt. – Gud er god! – Alt, hvad Djævelen og hans medsammensvorne gør, er ondt. – Djævelen er ond! – Sådan er det. 

De mennesker, der mener, at de har lov og ret til at ændre på Guds skaber­orden er tåber. Hvem er du men­neske, at du vil bestemme over Gud? 

Fortæller sandheden

Her er et lille indslag fra folke­tinget fra sidst i november 2021. Mette Thiesen fra NB siger: “Mænd kan altså ikke føde børn.” Og det har hun da fuldstændig ret i. – Nye Borgerlige – skiver: “Man tror, det er løgn: For­leden skulle Folke­tinget tage stilling til, om mænd kan føde børn. Mænd kan ikke føde børn. Der findes to køn. Med disse fakta triggede Mette Thiesen den woke venstre­fløj . . . Se med!” – Video – Lagt på You­Tube d. 26. november 2021. 

At et tåbeligt folketing kan lave en lov, som siger, at mænd juridisk kan skifte køn til at være en kvinde og en kvinde skifte køn til at være en mand er jo fuld­stændig tåbeligt og i mod­strid med naturens orden. Hvem tror de egentlig, at de er? Kan de ikke også ophæve tyngde­loven, så vi kan få os en flyve­tur? 

Der står mange kommen­tarer under videoen. F.eks.: “Et æble bliver ikke til en appelsin, fordi man kalder det en appelsin.” – Nej, og de kan heller ikke lave et æble om til at være en appelsin. Ligeså lidt kan de lave en mand om til at være en kvinde eller en kvinde om til at være en mand. – Oprørske tåber! 

Men de kan . . . 

Nej, der er ting, de ikke kan. Men de kan gå ind og ændre men­neskers DNA, så de bliver til en hybrid og om­skabe men­nesket på den måde. Og det kommer snart. COVID-19 vacci­nerne for­be­reder kroppen på at modtage de endelige gen­for­andrende vacciner, som også gør mange andre onde ting. 

Enhedslisten

Her er det så Enhedslistens Pernille Skipper, der påstår, at en mand kan føde børn. Ja, når de laver en lov om, at en kvinde juridisk set må kalde sig en mand og dermed kan føde et barn, så er det jo rigtigt. Men den kvinde er ingen mand. Men­nesker op­højer sig over Gud og Guds love. Det vil de få deres vel­for­tjente straf for. Hvis ikke de om­vender sig inden. 

Her er så en kvinde, som havde valgt at tro løgnen og har mod­taget den djævelske gift og har høstet, hvad hun har fået sået i sit liv. Stakkels kvinde. Og stakkels alle de andre som lider pga., at de tror på Djævelens løgne. Fortalt af mennesker. 

Invalideret af stikket og svigtet

Sidse Kærsgaard, koordi­nator i Enheds­listens dyre­vel­færds­gruppe, skriver: Inva­lideret af stikket og svigtet – Du kan selv læse hendes indslag og sør­gelige historie på face­book bragt i Den Frie Presse d. 27. november 2021: “EL og Pernille Skipper er fuld­stændig for­rykte og de største vaccine­for­talere.” 

Her er en kommentar til Sidse Kærs­gaards indlæg: “For­fær­deligt. Det hun beskriver er jo micro­blod­propper. Hun er en af dem, som må lide en langsom død, fordi hun var autori­tetstro. Og desværre er der intet at gøre. Intet der kan suge vaccinen ud af kroppen igen. Jeg kon­dolerer. Det er så forfærdeligt at være vidne til det der fore­går.” 

Tro løgnenadlydog bliv ødelagt 

Det er konsekvensen, når men­nesker vælger at tro og handle på løgn og bedrag i stedet for at tro på og leve efter Guds og Guds ord. Sørgeligt men sandt. 

Hvem tror du på? – Hvem adlyder du! 

Vælg den rette side i tide – så du ikke skal lide!