Døde i Danmark

Her er link til Danmarks Statistik over Døde pr. dag i Danmark. Så kan du selv vælge køn, alder og tidsrum, og se resul­tatet. Hvordan den virker,  ved jeg ikke.

Men – Malue Mont­clairre havde tweetet dette indlæg d. 28. marts 2022: “Jeg anser det for yderst vigtigt, at Magnus Heunicke svarer på føl­gende spørgs­mål: Hvis langt største delen af danskere har valgt, fri­villigt eller under pres, at deltage i dette giga-eks­peri­ment med det, som I kalder “super­våbenet”, hvad er det så dan­skerne dør af?”

Mit svar er: Når men­nesker, der ikke var syge, plud­selig dør, så må der jo være en årsag. Så de dør nok af “super­våbenet” – COVID-19 vacci­nerne. Fordi det er et bio­logisk-våben.