Dødsfald – dødstal

Der er lagt mange tal ud på nettet med dødstal. Døds­fald af eller med corona. Døds­fald efter COVID-vacciner.

Vibeke Manniches udtalelse

På facebook d. 17. maj 2021: Denne over­sigt med for­de­ling af døds­fald rela­teret til COVID-19 og døds­fald rela­teret til COVID-19-vaccine er fra SSI og fulgte (som jeg har forstået det) med den aktindsigt, som florerer. Mange af jer har spurgt om min mening. Det er jo lidt som at sammenligne rådne æbler med rådne pærer. Begge lugter ilde, men derudover har de intet til fælles. Lad mig uddybe.

DødemedCOVID-19

At 2.499 er døde MED COVID-19 ved vi, ligesom. En meget stor del af dem var ældre og havde flere under­lig­gende syg­domme. Kort sagt -grund­syg­dom­men(e) var med­vir­kende faktor til at de døde. Men de var alle testet positiv for COVID-19 inden­for de sidste 30 dage, og vi må for­mode, at COVID-19 har spillet en rolle for døden. Lige­som influ­enza kunne have gjort. Eller en lunge­be­tæn­delse. Blod­for­giftning osv.

Vaccinedødsfald

Så har vi vaccine-døds­fald – som er op­gjort døde indenfor 30 dage efter vac­ci­na­tionen. Når man ser på alders­for­de­lingen, ja så er det også primært ældre. Uden at have yder­ligere data, må vi for­vente, at en stor del af dem også havde flere under­lig­gende syg­domme. Men vaccinen kan meget vel have været det strå, som fik pa­ti­enten til at dø.

Kan IKKE sammenlignes

Men tallene kan IKKE sammen­lignes – udover at de begge må siges at være corona­rela­teret. For antallet af døde efter vaccinen skal jo sættes i for­hold til hvor mange tusindvis af ældre danskere, som er blevet vac­cineret – og hvor mange af dem. som i forvejen var skrøbelige, kronisk syge osv. Så det er IKKE tal vi direkte kan sætte op mod hinanden.

Dog er der noget begge tal bringer spotlys på – nemlig, hvor vild­ledende de tal reelt er. For hvad siger de egentlig? Hvad viser de? Mest af alt for­virring omkring måden tallene gøres op på – og dermed også for­virring om, hvad de reelt betyder. Ud­over at vi kan kigge på dem og tænke . . . nå!

Lad os glæde os over, at corona ALDRIG kom i nærheden af at være den massive trussel, som reger­ingen lod os forstå og løb­ende har forsøgt at bilde os ind. Det stod meget klart fra start – og i hele for­løbet – men det har ikke af­holdt reger­ingen fra at gøre sig meget umage med at gøre befolk­ningen bange. Igen og igen og igen.


Dødsattester afslører

DRNyheder – 2.241 dødsattester afslører: Så mange døde egentlig af corona. Læs artiklen her fra d. 17. maj 2021

Døde med COVID-19

Michael Schultz – Har lagt denne oplysning ud på facebook d. 27. maj 2021:

Død af hvad?

Avisen.dk skriver d. 26. maj 2021: Den første mand, der fik Pfizer-vaccinen, er død i en alder af 81 år.