Ezekiels bog 3.17-21


Syv dage senere kom Herrens ord til Ezekiel:

17. Menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig.
18. Når jeg siger til den gudløse: “Du skal visselig dø!” og du ikke advarer ham eller for for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.
19. Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed og sin vej, så skal samme gudløse dø for din misgerning, men du har reddet din sjæl.
20. Og når en retfærdig vender sig fra sin retfærdighed og gør uret, og jeg lægger anstød for ham, så han dør, og du ikke har advaret ham, så dør han for sin synd, og den retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.
21. Har du derimod advaret den retfærdig mod at synde, og han ikke synder, så skal samme retfærdig leve, fordi han lod sig advare, og du har reddet din sjæl.


Citatet er fra
Det Danske Bibelselskabs oversættelse fra 1931