Facebook opslag

Der kommer så mange gode face­book opslag. Nogle er mere op­lys­ende og ak­tuelle end andre. Finder jeg noget vigtig, så lægger jeg det på denne side, om det ikke hører specifik hjemme på en af de andre sider.

Ordforklaring

Hoax betyder, at det er  fup og svindel (∗).


Vigtige opslag på facebook

Brev til Sundhedsstyrelsen – fordi de tilbyder vaccine til mindreårige børn uden for­æl­drenes sam­tykke – d. 28. maj 2021.

Sandheden kommer frem! — sammen med Nina Kimbeld. 27. maj 2021.

Den største Nürnbergretssag er påbegyndt! – d. 21. feb. 2021.

Mads Palsvig 23. feb. 2021: Jeg anbefaler alle at skrive under på denne under­skrifts­ind­samling. (Mod testning af skolebørn.) Erklæring fra lærere og pædagoger ved­rørende Covid19-tests i skoler og insti­tutioner (alle andre kan også skrive under)

Afskaf epidemilovenBorgerforslag skriv under her.

Dom fra New York konkluderer nu, at tvangs­test af skole­elever som be­tingelse for normal skole­gang er uetisk og ulovligt. – D. 25. feb. 2021.

Folkets høringssvar til ny epidemilovfacebookgruppe:
ADVARSEL! Den epide­mi­lov der skal til 3. be­hand­ling på tirsdag den 23.2.2021, er fuld af nye og urimelige TVANGS­ELE­MENTER. Den vil tillade at Sund­heds­mi­nis­teren kan lukke landet ned, når som helst han ønsker det – igen og igen og igen. Dan­mark… dvs. OS… DU… DIN familie… risikerer at det nu­vær­ende hel­vede fort­sætter. Med hen­visning til komplet harm­løse og almin­delige for­kølelser og influ­enza eller virusser på niveau hermed, fx. Covid-19 (ikke-farlige LISTE B-sygdomme).

FOLKET er ikke blevet hørt! DU er ikke blevet hørt! VI – FOLKET – KRÆVER DEN GAMLE EPIDE­MI­LOV SOM VAR GÆL­DENDE PRIMO MARTS 2020 GEN­IND­FØRT UDEN ÆNDRINGER. STØT ved at blive MEDLEM. (dette er IKKE en debat­gruppe) – DEL


Gode opslag på facebook

Mads Palsvig – flere vigtige oplysninger i dette indslag om testning af børn, Danmark er besat, dødstal i Danmark er 16 % over normal, der er læger m.fl. også i Danmark som nægter at vaccinere nu, corona-pas kan vi få brug for – d. 25. feb. 2021.

Danmarks Frie Fjernsyn – Ny, alter­nativ fjern­syns ­kanal med ægte viden­skab og ny­heder – ikke løgn og mani­pula­tion. Sådan skriver Mikkel Kaas­trup – d. 2. feb. 2021.

Lars Boje Mathiesen. – Her er beviset! Butik­kerne burde aldrig have været lukket – d. 25. feb. 2021

Det er ved at gå op for befolkningen at testning er en Hoax. – d. 22. feb. 2021.