Frelst?

Hvordan kan jeg vide, om jeg er frelst? Altså frelst fra fortabelsen! Eftersom det handler om, hvor jeg skal tilbringe evigheden, så er det et meget vigtigt spørgsmål. At være frelst vil sige, at jeg har mit navn skrevet i Livets Bog, og jeg ved, at den dag mit liv her på jorden er slut, så skal jeg tilbringe evigheden sammen med Gud i Himmelen.

Tro på Jesus 

I Johs. 3.16 står der: Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det vers er jo med rette blevet kaldt “Den lille Bibel”, fordi det fortæller, hvad det handler om. Enhver som tror på Jesus, Guds enbårne søn, skal ikke gå fortabt, men får evigt liv.

Og vi læser videre i Johs. 3.17: Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Jesus kom for at søge efter og frelse de fortabte. Så det første må jo være, at jeg forstår, at jeg har brug for at blive frelst, fordi jeg er en synder. Vi fødes alle som syndere. Hvis jeg dør uden at være frelst, så går jeg fortabt. Det næste er så, at jeg må fortælle det til Gud.

Bøn til frelse 

Bed f.eks.: “Kære Gud, jeg ved, at jeg er en synder, tilgiv mig for al min synd. Jeg tror på dig. Jeg tager nu imod din gave Jesus som frelser. Og jeg vil herefter leve med Jesus som herre. Tak, at mit navn nu er skrevet i Livets Bog. Tak, fordi jeg nu er frelst og tilhører dig for evigt. Tak Far, at jeg nu må kalde dig Far. Tak, at du har født mig på ny. Tak Jesus, at du gav dit liv for min skyld. Du døde i mit sted, så jeg kan komme hjem til dig i Himmelen engang.” Det var et eksempel på en bøn til frelse.

Tro og bekend 

I Rom.10.9-10 læser vi: Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst. Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Det betyder, at når du tror, at Jesus er død i dit sted, og at han er opstået igen; og du bekender, at Jesus er din Herre. Så skal du blive frelst. Der findes ikke andre end Jesus, som kan frelse.

Kun frelse gennem Jesus

Det kan vi se i Ap.Gr. 4.12: Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Det er kun gennem JESUS, at vi kan blive frelst. Der bliver glæde i Himmelen, hver gang der er én, som omvender sig. Se Luk.15.7.

Frelse er ikke en følelse

Hvad så, hvis jeg ikke føler nogen forskel? Om jeg er frelst eller ej har intet med følelser at gøre. Jeg er ikke frelst, fordi jeg føler mig frelst. Jeg er frelst, fordi Guds ord siger, at jeg er frelst, når jeg har taget imod Jesus som frelser. Vi kan ikke bygge vore liv på vore følelser. Følelser skifter. Jeg tror også, at Gud ønsker, at vi skal få styr på vore følelser, men det er en helt anden sag.

Vælg at adlyde Gud 

Vi må lære at give Guds ord ret. D.v.s. at vi skal ikke lade os styre af vore følelser. Vi har fået en fri vilje, og den skal vi ikke give fra os. Hvem styrer os? Er det vores følelser? Det ville ikke være godt. Er det vore behov? Det vil heller ikke altid være godt. Når vi har valgt Jesus som herre, så er det ham, vi skal lade os lede af. Men Jesus styrer os heller ikke. Vi bliver ikke til robotter. Gud har givet os en vilje, for at vi skal bruge den. Vi skal ikke lade noget få magten over os. Vi skal frivilligt vælge at adlyde Gud og dermed også leve efter Guds ord.

Når vi har valgt Jesus som herre, så bliver det igen muligt at få magten i vores eget liv. Når vi ikke har Jesus som herre, så er det faktisk Djævelen, vi ligger under for. Synden kan styre vore liv. I syndefaldet valgte mennesket at adlyde Slangen, som er Djævelen, frem for at adlyde Gud. Derfor fødes alle mennesker som syndere og er dermed slaver af synden. Men når vi er blevet født på ny, så er vi blevet et Guds barn og har derfor fået de rettigheder, som følger med. Det kan vi læse om i vores Bibel. Brug viljen!

Tilgiv! 

At tilgive er ligeså vigtigt, som at blive frelst. Ingen frelse uden tilgivelse! Jeg skal tilgive alle andre for at få Guds tilgivelse. Er der bare et menneske jeg ikke vil tilgive, så kan jeg ikke få Guds tilgivelse, og så kan jeg ikke blive frelst fra fortabelsen. Her kan du læse mere om tilgivelse.