Global forskning

Hjemmesiden – Global Research – Global forsk­ning – har så mange gode op­lysende ar­tikler. – Centre for Research on Glo­bali­zation – Center for forsk­ning i globa­li­sering. For oven på siden er der en boks, hvor der står: “Translate Website” – Klik på pilen og vælg dansk, og du får hele siden på dansk.


Om Pfizers Corona-vaccine

Pfizer-BioNTech-vaccine er eks­peri­mentel og langt fra garan­teret sikker. Som nogle siger den er. Den eks­pe­ri­men­telle tek­nologi er ba­seret på en ret ny gen-mani­pula­tion, kendt som gen­redi­gering. Det er altså en teknologi, hvor de bryder og splejser men­nes­kelige gener. De laver altså om på men­nesker gener. – Det er farligt på alle måder. – Også for det evige liv. – Artiklen kom først ud d. 25. december 2020. Og igen d. 15. juni 2021.

Gen-manipulation


Elektromagnetisme

Undersøgelse af elektro­mag­ne­tisme hos vac­ci­nerede per­soner i Luxem­bourg. I den vac­cinerede gruppe viste 29 af de 30 ad­spurgte personer til­trækning til mag­neten. Det vil sige, at mag­neten klæ­bede til deres hud. – Det fæ­nomen har jeg også set andre for­tælle om. Læs artiklen fra d. 8. juli 2021. – Du kan også se mere på min side om Elektromagnetisme. (Når jeg lige får den lagt ud.)

Elektromagnetisme


Grafenoxid

98-99 % af vaccina­tions­flasken er grafen­oxid. Og det er altså COVID-19 vac­ciner. – Her er en video på spansk med engelske under­tekster. Det er med bio­statis­tikeren og grund­læggeren af “La Quinta Columna” Ricardo Delgado. Han har fået et dusin vacciner fra for­skellige labo­ra­torier og han ana­lysere dem. Mellem 98 % og 99 % af ind­holdet i vaccina­tions­glassene svarer til grafen­oxid. Det spanske hold har sagt, at der ikke er tale om en vaccine, men om en dosis ren grafen­oxid i en blodåre. Artiklen er fra d. 8. juli 2021.

Vacciner med grafenoxid

Et giftigt stof i flasken med COVID-19 mRNA-vac­cinen? – Her er en artikel af Ricardo Delgado og prof. Michel Chossu­dovsky – fra d. 28. juli 2021. Grafen­oxid har elek­tro­mag­ne­tiske egen­skaber. – Der ligger også en video – 

Grafenoxid