GOD TV

Kanal på YouTube – GOD TV – De har også en hjemmeside her.

Om fremtiden og profetier

08-11-2018 – Seriens vært, Paul McGuire, og Brent Miller, med­pro­ducer af “De sidste pro­fe­tier” (The Final Proph­ecies)  og “Af­kod­ning af frem­tiden” (Deco­ding the Future), snakker om vig­tig­heden af at forstå Jo­hannes’ Åben­baring.

1. del: Decoding the Future: Apo­ca­lypse and the End Times – Af­kod­ning af frem­tiden: Apo­ka­lypse og de sidste tider (25:25)

2. del: The Final Proph­ecies: Apo­ca­lypse and the End Times – De sidste pro­fe­tier: Apo­ka­lypsen og de sidste tider (25:45)