Grafenoxid

Hvad er grafenoxid? Prøv at læse denne artikel, som jeg fandt om emnet. Forbered dig på at få et chok. – Artiklen er fra d. 23. juni 2021 og er skrevet af Marta Michels.


Grafenoxid er GIFT

Grafenoxid er nano­par­tikler. De ender i blod­banen og i hver celle i din krop, for­klarede læge­ekspert Jane Ruby i Stew Peters Show. Disse par­tikler beskadiger celle­mem­branen, en celles beskyt­tende barriere. “Det er meget farligt,” ad­varede dr. Ruby med hen­visning til denne undersøgelse. Sund­heds­øko­nomen på­pegede, at grafen­oxid kan føre til apop­tose eller pro­gram­meret celle­død. Det betyder, at cel­lerne øde­lægger sig selv. Nano­par­tik­lerne for­år­sager også oxidativ stress. “Dette mate­riale er ikke sikkert.”

Vaccineproducenter har und­ladt at in­for­mere offent­lig­heden om, at grafen­oxid er inde­holdt i deres corona-vacciner. Så du kan undre dig over, hvad der ellers er i dem. “Dette er et mareridt ud af enhver pro­por­tioner,” sagde dr. Ruby.

Præsentator Stew Peters tilføjede, at regeringen selv siger, at dette er et giftigt stof, der ikke er egnet til konsum. ”Det er gift. Og det er det, der er i de vac­ciner.” – De spanske for­skere siger også, at mate­rialet kan for­år­sage erektil dys­funktion og er skadeligt for sæd­celler. Denne bivirkning, siger de, er relateret til lave zink­ni­veauer på grund af til­stede­værelsen af ​​grafen­oxid i kroppen. – 9 for News – 16/7-2021


Disse nanopartikler af grafen er giftige, hvilket potentielt gør men­nesker magnetiske, hvilket for­år­sager blod­propper og død. Derudover kan grafen­oxid udløse et immun­systems kollaps og derefter en cyto­kin­storm. – (∗)

Grafenoxid i COVID-vacciner

Er du klar over, at der er grafen­oxid i Covid vacciner? Nej vel! Jeg fandt denne side med en spansk video med engelske under­tekter. Der for­tælles, at 98-99 % af vacci­na­tions­flasken er grafen­oxid. Det er med bio­statis­tikeren Ricardo Delgado, der for­tæller det. – Artiklen er fra d. 8. juli 2021.

Vacciner med grafenoxid


Nine For News

Det er en hollandsk hjem­me­side. Men det er muligt at få den oversat med brow­seren. Her ligger mange ar­tikler om – 

Grafenoxid i COVID-19 vaccinerne