Gud vil ændre himlene og jorden


Og: »I begyn­delsen har du, o Herre, lagt jordens grund­vold fast, og him­lene er dine hænders værk.De skal forgå, men du be­står; alle skal de ældes som en klæd­ning,og som en kappe skal du rulle dem sammen, som en klæd­ning skal de skiftes; men du er den samme, og dine år får aldrig ende.« 

Hebr. 1.10-12


Grundteksten

Hebr. 1.10-12 står der om jorden og him­lene, (11): de vil/skal gå til grunde (622), men du (Gud) for­bliver; og alle [hen­viser til jorden og him­lene] som en kappe (2440) [en ydre be­klæd­nings­gen­stand] for­ældes, (12): og ligesom en kappe (4018) [det der kastes om­kring] vil du rulle dem sammen, ligesom også en kappe (2440) vil de blive ændret (236); men du er den samme og dine år vil al­drig op­høre. 

Græske ords betydning

622: at ødelægge, øde­lægge fuld­stæn­digt.
236:  at ændre, for­vandle. 

Himlene og jorden fremtid

Vi får flere op­lys­ninger i disse få vers. Gud vil altid for­blive, han op­hører aldrig med at ek­si­stere. Him­lene og jorden for­ældes, de slides op og går til grunde. Gud vil rulle him­lene og jorden sammen som en kappe. Så vil han ændre, om­danne og for­vandle himlene og jorden.