Guds fulde rustning

Denne side er midlertidig. Jeg har mere at skrive om Gud fulde rustning. Men her er lige lidt at starte med.

Guds fulde rustning i Bibelen 

Vi kender jo Guds fulde rustning fra Efes. 6.10-18 læs den i Bibelen her. Vi får at vide, at vi skal iklæde os Guds fulde rustning. Vi skal tage rustningen på, for at vi kan stå imod på den onde dag. Så vi kan holde stand overfor Djævelens snigløb. Og for at vi kan stå fast efter at have besejret alt. Kampen er ikke en fysisk kamp, men en åndelig kamp. Det er imod mørkets kræfter.

Rustningens dele består af

Sandhedens bælte – vi må leve i sandheden. Guds ord er sandhed. Vi må også være sande overfor os selv og andre. Erkende sandheden og tale sandhed i stort og i småt. Hvis vi ikke holder os til sandheden, kan det blive en åben dør for Djævelen. Nogle bruger “hvide løgne”, som er det samme som en “nød løgne”, men løgn er løgn. Siger jeg noget i en situation, som jeg godt ved, at det er ikke sandt, så lyver jeg altså. Jeg siger, at det er fejt ikke at ville stå ved sine fejl. Også selvom det kun er i småting. Hvis jeg ikke er tro i det små, kan jeg ikke forvente at blive sat over noget større.

Retfærdighedens brynje – vi må være iklædt Kristi retfærdighed. Lever vi i bevidst synd, så lever vi jo ikke i retfærdighed. Så færdes vi ikke ret. Synd kan åbne døren for fjenden.

Forberedthedens sko – at kende fredens evangelium, giver os en forberedthed overfor Djævelens snigløb. Det giver beskyttelse at være forberedt. Så at ikke kende Guds ord kan jo medvirke til, at vi bliver bedraget af fjendens løgne. (Der kommer mere forklaring senere, men der står altså ikke “villighed til at forkynde fredens evan­ge­li­um” i grundteksten.)

Troens skjold – vi skal altid løfte troens skjold. Med den kan vi slukke alle den Ondes gloende pile. Djævelen har mange pile, som han skyder mod de kristne især. For at ødelægge os. Derfor må vi løfte vort skjold troen og slukke dem, så de ikke rammer os.

Frelsens hjelm – beskytter vort hoved med sind, tanker og følelser. At leve i frelsen giver også beskyttelse mod Djævelens angreb. Så vi må fylde vort sind med Guds ord. Frelse betyder også udfrielse. Vort sind må renses fra denne verdens snavs.

Åndens sværd – Guds levende og virkende ord har vi til at forsvare os med. Tal Guds ord! Stå Djævelen imod, så skal han flygte fra os.

Vi opfordres til at gøre dette til enhver tid, under påkaldelse og bøn. Mens vi hele tiden beder i ånden. Vi må være vågne, udholdende og bede for alle de hellige.