Guds tids-ur

Er du klar over at Gud har et ur? Han har et tids-ur. Det er for, at vi skal vide, hvor­når det er tid for de be­stemte tider og fest­tider, han har bestemt. Guds tids-ur er “maz­za­roth” – sol, måne og stjernes ind­byrdes pla­cering.

Guds ur

I starten af videoen her, for­tæller Mark Blitz om de for­skellige tand­hjul i Guds ur. Ny-månen for­tæller, at nu begynder der en ny måned. Vi har de årlige “moe­dim” cy­klusser, som er Guds an­non­cerede fest­tider, der skal over­holdes år efter år. Så er der 7 år cy­klus­serne, hvor det hvert 7. år er shemitah-året. Så har vi jubel-året, som også er en cyklus, der vender tilbage hvert 49. år. Året efter hvert 7. shemitah-år er det jubel-år.

Hvis vi vil forstå tidens tegn og kunne kende tiden på Guds ur, så må vi nødvendigvis se på uret og forstå at tyde den. Kristne må være på den bibelske kalender (3:36). Det er den, han ar­bejder efter. Det er ikke til­fældig uorden. Gud er den største mate­matiker der findes.

Lysene på himmelen

Gud skabte him­mel­lysene på him­melen, for at de skal være til tegn og til at annon­cere hans høj­tider, dage og år. Til det skabte Gud solen, månen og stjer­nerne. Hør Mark for­tælle om det i under­vis­ningen fra d. 22. maj 2021 (5:34).

Guds instrukser

Gud instru­erede jøderne i, at de skulle regne med 7 års cy­klusser. Og hvert 7. år er sab­batår – shemita-år. Når de så fejrer sab­bat­året, shemita-året, for 7. gang så skal de året efter fejre jubel­året. Så det betyder at hvert 49. år er det jubel­år. Billedet er herfra. – Videoen er fra 31. marts 2020. Husk det, om du hører den.

Års-omregner

Der er nogle begreber, det er vigtigt at forstå. Efter Guds tids begreb så starter vores nu­værende verden med ska­belsen. Og det er med ska­belsen af men­nesket. Hvis du vil se og høre, hvordan vores kalender er opstået så find svaret på næste side:

Fortsætter næste side med –

Års-omregner