HERRENS brændende vredes dag


Derfor bæver himlen, og jorden flytter sig skæl­vende ved Hær­skarers HER­RES harme på hans brænd­ende vredes dag. 

Es. 13.13


I Es. 13 står der i følgende vers:

Ødelæggelse fra den Almægtige

6. Jamrer, thi HER­RENS dag er nær, den kommer som vold fra den Væl­dige. – Denne HER­RENs dag kommer med vold. Her vil den al­mæg­tige Gud altså øde­lægge vold­somt. Det he­bra­iske ord 7701, der er brugt, be­tyder: vold, kaos, øde­læg­gelse, ruin. – På denne HER­RENs dag vil Gud altså med vold virke kaos, øde­læg­gelse og fuld­stæn­dig ruin over jorden.

Grusom og forfærdelig dag

9. Se, HERRENS dag kommer, grum, med harme og brænd­ende vrede; jorden gør den til ørk og rydder dens synder bort. – Denne for­fær­de­lige og gru­somme dag kommer med harme og brænd­ende vrede. Denne Guds brænd­ende vrede gør jorden til en ørken. Jordens synder vil blive ryddet væk. Og det er selv­føl­gelig de men­nesker der har gjort synd­erne og alt det, de har gjort, der vil blive ryddet væk. Alt bliver ryddet væk, når der står, at Gud gør jorden til en ørken.

Solen, månen og stjernerne formørkes

10. Thi himlens stjerner og bil­leder ud­stråler ej deres lys, mørk rinder solen op, og månen skinner ikke. – Solen bliver for­mørket og månen og stjer­nerne skinner heller ikke. Så det er den samme dag, som om­tales som “Guds vredes dag“.

På grund af mennesker ondskab

11. Jeg hjem­søger jorden for dens ond­skab, de gud­løse for deres brøde, gør ende på fræk­kes over­mod, bøjer volds­mænds hov­mod. Es. 13.11 – Gud vil tage sig af verden for dens ond­skab og de ond­skabs­fulde og kri­mi­nelle for deres uret­fær­dighed. Det er på grund af men­nes­kers ond­skab på jorden, at Gud siger STOP. Nu kan det være nok. Han gør en ende på det de ond­skabs­fuldes kri­mi­nelle hand­linger, al deres uret­fær­dighed.

Udrydder de fleste

12. En mand gør jeg sjældnere end guld og et menneske end Ofirs guld. – Det be­tyder, at Gud vil ud­rydde de fleste men­nesker på jorden.

Jorden flytter sig

13. Derfor bæver himlen, og jorden flytter sig skæl­vende ved Hær­skarers HERRES harme på hans brænd­ende vredes dag. Es. 13.13 – Det er på YHVHs brænd­ende vredes dag, at Gud vil ryste him­lene (him­lene står i flertal) og jorden vil han ruske ud af sin faste plads.

Tidsrummet?

Hvor lang tid denne Guds vredes dag vil vare kan vi ikke vide noget om. En dag som om­tales i Guds ord er ikke nød­ven­digvis et døgn på 24 timer. Ordet for dag kan bruges om en tids­peri­ode. Når der står hvor mange dage, så er det selv­føl­gelig det antal døgn, som der om­tales.