Hjemmesider om sundhed

Der findes mange gode hjemme­sider om sundhed. Hvor det er muligt at finde gode råd til mange for­skel­lige ting. Her har jeg lavet link til hjemme­sider, hvor jeg har fundet mange gode råd om vores sundhed.

Først min indledning. – Men her er en genvej, hvis du allerede har læst ind­led­ningen.

Gode hjemmesider


Indledning

Vores legeme

Vores legeme er et tempel for Hellig­ånden. Når vi altså har taget imod Jesus som frelser. Så det er klart, at vi bør passe på vores legeme. Vores legeme er jo nu engang det “hylster”, vi har fået at leve ud fra i denne verden. Og som skrevet, er det jo bedre at forebygge at blive syg end at helbrede sygdomme. Sygdom opstår jo som følge af noget. I mange tilfælde er det jo, fordi vi gør noget forkert. Men vi må jo nød­ven­dig­vis vide, at de ting, vi gør forkert, er forkerte, for at vi kan rette vore fejl.

Årsagen til denne side

På denne side vil jeg lave henvis­ninger til mange forskellige hjemme­sider og også til mine egne sider, efterhånden som jeg får dem skrevet og lagt ud. Jeg har så mange gode råd mod forskellige ting, som jeg har fundet i bøger eller på nettet, så jeg kan slet ikke følge med til at få dem formidlet videre.

Der er så mange mennesker, som får at vide, at de har kræft. Lægerne gør, hvad de kan, for at få kræft­cellerne slået ihjel, men hvilke læger for­tæller deres patienter, at de har fået kræft som følge af deres livsstil? Kræft er en følge af livs­stilen i mange tilfælde om ikke i alle tilfælde. Så er det op til os, om vi vil ændre vores livsstil, hvis vi indser, at den vej vi følger ikke er god, m.h.t. sundhed. Sundhed er Guds vilje

Gud vil, at vi skal være sunde, men vi må gøre noget for at blive bevaret sunde. Det kan ikke hjælpe noget at give hverken Gud, andre eller til­fældig­hed­erne skylden for sygdom. Sygdom kom som en følge af synde­faldet. Det hjælper heller ikke (undskyld) “bare” at pro­kla­mere: “Vi har fået lægedom ved Jesu sår”, og ikke være villig til at ændre på de ting, som har ført til sygdom. Vi må kende sand­heden for at kunne gøre de rigtige ting.


Links 

Her komme lige en ganske kort forklaring til de links, jeg laver.

De lilla bokse eller lilla tekst viser, at det er til mine sider.

De brune bokse eller brun tekst viser, at det er til andres hjemme­sider.

Og det er uanset om boksene er med eller uden skygge-effekt. Boksene er aktive link til andre sider. Vil du tilbage til min side, kan du bruge tilbageknappen < i øverste ventre hjørne af skærmen. Så kommer du tilbage, hvor du kom fra.


Fortsættelse følger

Efterhånden, som jeg finder flere gode hjemmesider, lægger jeg link ud til dem.

På side 2 med “Gode hjemmesider” er linkene til forsiden af deres hjemme­sider.

På side 3 med “Gode hjemmesider om . . .” er linkene til mine sider, hvor jeg henviser til andres sider om de omtalte emner.

På de efterfølgende sider er der så link til andres sider om de omtalte emner.

 Fortsætter næste side med 

Gode hjemmesider