Jordens søjler

Hvad betyder ud­trykket jordens søjler? Nogle, der tror at jorden er flad, påstår, at jorden står på søjler. Men det stemmer nu ikke overens med det, der står i Job. 26.7.

Udtrykket er brugt

Udtrykket jordens søjler er brugt i 1. Sam. 2.8. Det er det hebra­iske ord – 4690 – der er brugt. Og det er også brugt i 1. Sam. 14.15. – I 1. Sam. 2.8 har de på engelsk oversat det til pillar altså søjler. Men det samme ord 4690 er brugt i 1. Sam. 14.15. Der har de bare oversat det til faced / stod overfor.

Ordet betyder

Ordet “4690” betyder: molten support, pillar; altså: smeltet støtte, søjle. Men pillar kan også betyde: an upright pillar-like mass or column of air. Altså: en oprejst søjle­lig­nende luft­masse eller luft­søjle. Ordet de over­sætter pillar kan altså også være af luft. – Det er da vir­kelig inte­res­sant.

Jorden

Sådan som jeg har forstået viden­ska­belige be­viser, så er der noget inden i jorden, som er flyd­ende. Jorden har en kerne, og udenom den er der en smeltet masse. Det passer da fint med det skrift­sted. Her kan du finde nogle “Artikler om jorden“.

Job fortæller

Job fortæller i Job. 26.7, at han (Gud) strækker ud (5186) norden (6828) over (5921) tom­rummet (8414), hænger (8518) jorden (776) på/over (5921) intethed/­ingen­ting (1099) hvad?/hvordan?/hvad som helst (4100).

Her står altså at Gud strækker norden ud over tom­rummet. Han hænger jorden på ingen­ting eller over intet­heden. Så af­sluttes verset med et ord som betyder: hvad? / hvordan? / hvad som helst.

Her står der, at jorden hænger på ingen­ting eller i intet­heden. Der står ikke, at jorden står på søjler. Men det hebraiske ord de over­sætter til søjler i 1. Sam.2.8 kan også være af luft.

Bare for at forebygge misforståelser

Jeg tror altså ikke på, at jorden er flad. Jeg har ikke set noget om helt bevis for det i Guds ord. Selvom nogen påstår, at det står der mere end 200 steder. Jeg har ikke set det ét eneste sted.