Magten i Danmark

Hvem har magten i Danmark? Ja, de fleste af dan­skerne tror jo nok, at det er reger­ingen og fol­ke­tinget, men . . . – Ja, der er også nogle, som mener noget andet. Og jeg kan ikke sige, at de ikke har ret.

Kend din grundlov

Der er en facebook gruppe, som hedder “Kend din grundlov”. Der står rigtig mange gode inte­res­sante, men også vilde op­lys­ninger. Og det er jo nok på høje tid at dan­skere får øjnene op og ser, hvem det virkelig er, der styrer vores land.

Martin Tidsvilde på YouTube

Martin Tidsvilde har skrevet nogle bøger om grud­loven. Han for­tæller også på mange videoer på You­Tube. Søg på Martin Tids­vilde. Der har været flere inter­view i Radio­24­syv. Den station blev lukket. Hvorfor? Afslørede de noget, som befolkningen ikke skulle opdage? At det er dronning Margrethe, der styrer vores land igennem minis­trene.


Opslag i facebook gruppen “Kend din grundlov” om –

Dronningens magt

D. 11. juli 2021 – hen­visning til grund­loven § 12 – 13 – 16 – 17 – 32.

D. 13. juli 2021 – Kongen/­Dron­ningen vælger og ind­sætter minis­trene.


Ytringsfrihed

Grundloven § 77: En­hver er beret­tiget til på tryk, i skrift og tale at offent­lig­gøre sine tanker, dog under an­svar for dom­stolene. Censur og andre fore­byg­gende for­holds­regler kan ingen­sinde på ny ind­føres.

D. 19. juni 2021 – Ytrings­frihed – døds­straf – re­genten kan ikke straffes.


Kommune og regionsvalg

D. 6. august 2021 – 1. artikel.


Interview med Martin Tidsvilde

Interview med Martin Tids­vilde i Radio­24­syv – d. 15. november 2014. – 35 min.


4 timer

Om grundloven og de kongelige. Her er en næsten 4 timers lang ud­sen­delse. Sat sammen af flere ud­sen­delser bragt i Radio­24­syv.


Demokratiet

Foredrag sådan virker demokratiet. – D. 18. maj 2016. – 20 ½ min.