Malurt farver vand rødt og meteornedslag

Brandon Cory Nagley har lavet denne Video (12:15) og lagt den ud d. 11. januar 2022. – Tallene i paren­teserne an­giver tids­punktet i minutter og sekunder. Når de er brune, er det link direkte til omtalte sted.

Brandon skriver: “Jeg viser som altid de tegn på himlen, som Jesus Kristus (kendt som Yeshua på hebraisk og kaldet med mange for­skellige navne) ad­varede om, at blive set før hans andet komme. Disse tegn specifikt fra Planet X / Nemesis / Nibiru / bibelsk Malurt i Åben­bar­ingen 8/ rød drage (som er Planet X i Åben­bar­ingen 12), hvad NASA kalder Planet 9 sy­stemet beviser.”  Du kan læse mere af Brandons tekst under videoen på YouTube.

Oversigt over videoens indhold

Kina opsender deres sol­simu­lator – (1:21) – Kina lancerer deres kunstige sol, der er fem gange kraf­tigere end den rigtige sol.

Stor rød planet X-system­legeme – (1:52) – Fan­tas­tiske op­tagelser af Matt Ade YouTube-kanal stor rød planet X-system­legeme den 7/1-2022 fanget på sky­cams. Ikke ét nødblus. Ikke fra noget jordlys.

Vandet farves rød i Indo­nesien fra Malurt – (2:42) –

Meteorrester faldt over Mexico – (3:36) | Og over Syd­amerika – (5:26) – Se andet rest­materiale kom ind over Syd­amerika.

Jupiter foran solen – en ring af ild – (6:10) – Se også Steve Fletchers engelske videoer om emnet på YouTube: Venus vil blive til en “ring af ild” – Der er flere omkring datoen d. 8. januar 2022.

Jorden brænder i Indo­nesien – (6:42) – I Indo­nesien bryder brande ud af land­om­råderne. Dårlige nyheder, fordi jordens kerne udvider sig på grund af planeten X-sy­stemets energi og stråling, der rammer jorden og skubber lava og magma op. Det betyder flere jord­skælv og vul­kaner, der opstår, som Jesus ad­varede om.

Bibelens profetier opfyldes hver dag – (7:01) – Bibel­profe­tierne bliver til vir­ke­lighed dagligt, som bibel­teksten siger i de sidste dage vil helvede udvide sig selv, som det sker nu. Og massive mængder stråling og energi kommer ind fra planeten X-sy­stemet og solen, og det med­fører, at alle kan blive syge.

Elsk hinanden – (7:30) – Mænd behandler jeres kvinder som dron­ninger. Kvinder behandler jeres mænd som konger. Knyt for­bindelsen som ét sind, én krop og én sjæl. Elsk dem, I elsker. Tilgiv og bed om til­givelse. Jeres tid er meget kort. Elsker du nogen? Vis det og ikke bare sig det. Hold op med at skændes. Elsk hinanden.

Passerer solen d. 9. januar 2022 – (7:56) – Stor planet i X-systemet, muligvis planet X, der pas­serer solen den 9/1-2022. [Nej, det er nok Jupiter d. 8. januar 2022.]

Derefter forskelligt: (9:06) – Her ses to måner. | (9:15) – Dette er angiveligt Venus fanget af Eliot Herman over Tuscon Arizona. Dette er bestemt ikke normalt. | (9:45) – Flere tegninger/­skitser over planeters placer­inger i for­hold til hinanden og deres baner. | (9:55) – Antarktis – Teleskop på Syd­polen – Stor rød drage med hale – Syv hoveder – ti horn – syv kroner.

Luk. 21:25-28 – (10:15) – Herefter flere skrift­steder.


Min kommentar

I videoen er der altså billeder af vand, der er blevet farvet rødt i Indo­nesien. Der er faldet meteor­rester ned i Indo­nesien fra Malurt se f.eks. teksten i og under videoen her. Bibelens profetier vil gå i op­fyld­else. – Så vær rede til Jesu genkomst. Sørg for at have tilgivet alle for alt. Bede om tilgivelse for synd og omvendelse fra al synd.

Vil du være med til bryl­luppet med YHVH’ en­bårne søn så vær ren og klar og smykket. Ikke alle kommer med. De, hvis lamper ikke har olie, kommer ikke med. – Lad ikke nogen eller noget slukke lyset. Se Jerry Toneys indlæg på YouTube: De tåbelige jomfruer The Foolish Virgins – og – Deres lys er ved at gå ud – 2. del – Their lights are going out – Part 2