Manipulation af corona-virus

Corona-virus er blevet mani­pu­leret i et labo­ra­to­rium. Det har dr. Judy Mikovits også fortalt. Se afskriften fra videoen Plandemic – Corona-virus – Flere andre har fortalt det samme. – Den corona-virus, som myn­dig­hederne siger for­volder den sygdom, som de kalder COVID-19, er 100 % men­ne­ske­skabt i et labo­ra­to­rium.

Corona-virus / COVID-19

Men den sygdom, som den mani­pulerede corona-virus for­volder, er ikke det samme, som den sygdom de kalder COVID-19. Den “COVID-19 sygdom” er konse­kven­serne af den grafenoxid, som men­nesker får ind i kroppen på for­skellig vis og 5G net­værks stråler. Der er grafenoxid i de såkaldte COVID-19 vacciner og i mange andre ting også. Og 5G er ved at blive taget i brug.

Humaniserede musemodeller

Verdenssund­heds­orga­nisa­tionens øverste em­beds­mand bliver fanget på bånd for over et år siden, hvor han af­slører, at mani­pulation af corona-virus, der fandt sted på det dr. Fauci-finan­sierede Wuhan Virology Lab, gjorde det muligt at få corona-virus ind i men­nes­kelige celler ved hjælp af huma­ni­serede muse­mo­deller. – Se klokken 28:10 – engelsk video – Lagt ud 2. marts 2021 – ca. 36 min.

Hvad brugte de til disse humani­serede muse­modeller?

The federa list d. 15. april 2021 – Ameri­ka­nerne burde være for­argede over, at deres regering deltager i den om­fattende menneske­handels­ope­ration, der skabte et marked for at høste organer fra myrdede spæd­børn.

I sidste uge smed gruppen Judicial Watch en bombe: en næsten 600 sider lang rapport, der beviser, at den ameri­kanske regering har købt og handlet med “friske” abor­terede baby­legems­dele. Disse krops­dele, der blev købt af den ameri­kanske føde­vare­myn­dighed for at “mennes­ke­liggøre” mus og teste bio­logiske læge­midler i viden­skabelige eksperi­menter, kom fra babyer, der var op til 24 uger gamle, dvs. kun få uger fra at blive født. – Se også denne lille video.