Om La Palma

En kæmpe stor tsunami kan komme snart. Vi kan ikke se ind i frem­tiden, men der sker noget. Se mere om – Mega tsunami fra La Palma – Her er vigtig information Ghion Journal

Ordvisiontrompet-dom

Her er en lille video om ord, vision og trompet-dom til nationer om La Palma, bræn­dende bjerg smidt i havet. – Videoen er fra d. 15. sep­tember 2021. Den er fra en søster i USA om vul­kanen på La Palma. – Ezekiel 33 tjeneste.

Min datter, når du ser sværdet komme, så advar mit folk. – Esajas 5.8-30 (Afspejling af  USA) – Salme 11.7 – Daniel 5.23-27 – Matt. 3.2 – Anden trom­pet-dom med La Palma vul­kan­udbrud – Åb. 8.8-9 – Tag dette til Herren for at vurdere og få bekræf­telse.


Om La Palmas

Her fortæller vulkan­eksperten – Lidt om La Palmas. Falder siden af vul­kanen, kan det skabe en kæmpe bølge. Den ville natur­ligvis mindskes på sin vej over Atlanten, men vil fortsat være mellem 40 og 50 meter høj, når den rammer kysten af Amerika. En sådan bølge ville skabe kaos i Nord-Amerika indtil 20 kilometer ind over land.


Her er det noget fra Dunamis 333 og videoer om en mega tsunami

Mega tsunami

La Palma er en af de Kanariske øer vest for den nordlige del af Afrika. Dette står ved videoen på YouTube: Mega tsunami – De kanariske øer – søndag d. 19. september 2021 – 7 dages advarsel er blevet givet! Video – d. 16. september 2021.

Manden, som for­tæller på videoen, tror, at vi har fået en 7 dages advarsel om, at Jesus (Yahusha) kommer snart. – Vi får se, men det er om at være rede til hvad som helst. – Her kan du se, hvad manden fortæller i de første par minutter af videoen – Afskrift fra videoen.


Herunder er der mere om det

D. 19. sep­tember 2021

Mulige evakuerings med­delelser sender nu ud til alle beboere på La Palma – De Kana­riske øer. – Video – d. 19. sep­tember 2021.

Jordskælv på de Kanariske øer er nært fore­stående! – Video – d. 19. sep­tember 2021.

La Palma er i oprørVideo – d. 19. september 2021.

Vulkan går i udbrud på de kanariske øer efter 3,8 jordskælv. – Video – d. 19. sep­tember 2021.

Og fra – World News Report – Opdatering d. 19. september 2021 om vulkan­ud­brud­dene på La Palma øen! – Video

D. 20. sep­tember 2021

Jordskred på den kanariske ø La Palma er uund­gåelig! – Sand pinse indtil d. 28. sep­tember 2021. – Video – Tekst på dansk ved videoen – her.

Seneste opdatering fra Reuters News om La Palma på de spanske Kanariske Øer – Video

D. 21. sep­tember 2021

La Palma vulkan: Hun­dredvis af huse ødelagt, mens lava fort­sætter sin vej mod havet i La Pal. – Video

Flere jordskælv! Vulkan­ud­brud i La Palma! Magama hæver jorden over­flade med 8 tommer. – Video

D. 22. sep­tember 2021

Fra La Palma, de kanariske øer! Vul­kanen bliver større og større! Det er skræm­mende! – Video

D. 23. sep­tember 2021

Breaking news! La Palma opdatering nye evaku­eringer beor­dret! Lokal­be­folk­ningen siger, at eksplo­siviteten stiger. – Video

D. 24. sep­tember 2021

Vulkanen La Palma! Udbruddet kan fort­sætte indtil december, siger for­skerne! – Video

Vulkanud­bruddet på La Palma på de Kana­riske øer er begyn­delsen på Guds vrede! – Video


Følg selv med på kanalen her, hvis du har lyst – Dunamis 333