Ondskab på højeste niveau

På dr. Joseph Mercola hjemmeside lå der d. 21. september 2021 denne med­delelse: HHS Whistle­blower: Dette er ”Ondskab på højeste niveau”. Jeg over­satte artiklen med deepl. Over­skrifterne har jeg sat ind. Fra artiklen:

Bedragere

I en fantastisk rapport fra Project Veritas afslører en syge­plejerske, der arbejder for det ameri­kanske sund­heds­mini­sterium, hvordan sund­heds­myn­dig­hederne igno­rerer og dækker over COVID-19-vaccine­skader.

Øjenvidne beretning

Jodi O’Malley siger, at hun har set “snesevis af men­nesker komme ind med bivirk­ninger”, herunder myokar­ditis, hjerte­insufficiens og døds­fald, men at reak­tionerne ikke bliver rap­porteret, selv om FDA og CDC siger, at de er for­pligtet til det.

Presser til vaccination

Så hvis det er meningen, at alle skal ind­samle disse data og ind­berette dem, men ingen ind­beretter dem, hvordan kan nogen så vide, om vac­cinen virkelig er sikker? Det gør de ikke, siger O’Malley. I stedet siger sund­heds­myn­dighederne “bare få vaccinen”, og så er det snart overstået.

Døde efter tvungen vaccination

Hvorfor står O’Malley frem? En af grundene er, at en af hendes kolleger, som blev tvunget til at tage vaccinen, selv om hun ikke ønskede det, døde efter at have taget den. “Ingen bør være nødt til at vælge mellem deres levebrød eller at tage vaccinen”, siger hun.

Hvorfor tvinge?

O’Malley udtrykker også vantro over, at folk bliver tvunget til at tage vaccinen, når der findes medicin som ivermectin og hydroxy­chlo­roquin, der har vist sig at være sikker og effektiv mod virussen, men sund­heds­embeds­mænd, der bruger den eller tillader andre at bruge den, kan miste deres job.

Ondskabsfuldt

“Det er ondskabsfuldt,” siger hun. “Det er ondskab på højeste niveau. Du har FDA, du har CDC, som begge skal beskytte os, og alt, hvad vi har gjort indtil videre, er uviden­skabeligt.”

Citatslut fra artiklen.


Min kommentar

Hvad er formålet med at presse mennesker til at tage disse såkaldte COVID-19 vacciner? Tænk lige over det? Hvis du stadig kan tænke. For bliver du ved med bare at adlyde myn­dig­hederne blindt i deres anbe­falinger af vacci­nation, så vil du efter­hånden ikke længere kunne tænke selv.

Du vil blive omformet til ikke længere at være et men­neske, som Gud har skabt. Du vil blive til en hybrid. Måske tager nogen patent på det produkt, de har lavet, og så tilhører du ikke længere dig selv, men bliver deres ejendom. Du vil miste evnen til at føle og kunne vurdere tingene selv. Du vil blive til en “levende død” person en zombie. Er det det, du ønsker? Vil du ejes af andre per­soner, som kan tage patent på det, de har omskabt dig til?

Disse personer er onde. Og deres formål er at for­hindre men­nesker i at kunne komme til tro på him­melens og jordens skaber vores Far – YHWH – Yahuah, og kunne tage imod Jesu Yahushas fuld­bragte offer på korset. Deres formål er at skille men­nesker fra Gud. (YHWH – Yahuah og Yahusha er de hebraiske navne.)