Pave Frans: “Lucifer er Gud”

Jeg fandt denne oplys­ning fra End Times Alert Head­lines på face­book fra d. 19. au­gust 2022: Pope Francis announced “Lucifer as God” – Pave Frans er­klærer – “Lucifer er Gud”:

Tilbedelse af Satan

Bare i tilfælde af at du virkelig troede, at paven og Vatikan­staten var på Jesu side, men det er be­kræftet, at de til­beder Satan. Pave Frans er­klærer: “Lucifer er Gud”. Dette be­kræfter, at den ka­tolske religion, blandt mange andre, blev skabt af Lucifer og deres hånd­lan­gere for at vild­lede jer væk fra sand­heden.

Kirken har narret BILLIONER verden over.

Paven messer:

Hans flamme, Lucifer, der begynder sin egen ska­belse: Men­neske, siger jeg, Lucifer, som ikke kender nogen rammer. Kristus din Søn, som kom tilbage fra de døde og udgød sit fredelige lys til men­nes­ke­slægten, og som lever og re­gerer i al evighed

Amen svarer forsamlingen.

FØJ siger jeg!

En kvinde for­tæller noget. Men det er kun engelsk tale uden tekst, så det kan jeg ikke gen­give.

Teksten til sidst

“Lad ingen for­føre jer på nogen måde, for den dag [vor Herres Jesu Kristi gen­komst og vores sam­ling til ham] kommer ikke, uden at der først kommer et fra­fald og syndens men­neske, for­tab­elsens søn, bliver af­sløret.” – Paulus i 2. Thessa­lo­ni­ker­brev. 2