Profeti for Danmark – januar 2021

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - januar 2021

Uro, opgivenhed og kaos

Forvirring og magtes­løs­hed vil præge starten på det kom­mende år. ”Vil ulykkerne dog ingen ende tage?” spørger I. Intet mere vil I kunne styre. Reger­ingen må gå af, folke­tinget vil være præget af splid og magtes­løshed. Hele landet vil være præget af uro. Intet falder rigtigt på plads. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel i gaderne.

Hoveder må rulle. Der må falde dom, nogle må tage skylden for det kaos, som opstår på mange fronter. Folk peger fingre mod folk. In­gen er mere rigtig trygge.

Hvor skal trygheden komme fra? Om­vendelse, Jeg Gud, himlens og jordens skaber, kalder jer til om­vendelse. Jeg har arbejdet på mit folk i Danmark, og jeg er ved at gøre dem klar til at bære en vækkelse. Under vækkelsen viser jeg folket min almagt. Jeg vil læge de syge, jeg vil gribe ind i svære situa­tioner og give frihed til dem, der lider. Jeg vil vise jer i Danmark, hvem jeg er.

Til de kristne

Jeg har rusket jer, jeg har formanet jer og jeg har renset de af jer, der har yd­myget jer ind for mig. Det er min tid over Danmark nu. Jeg vil rejse mit folk op til vækkelse. Jeg vil tænde små bål rundt om­kring, hvor min for­tærende ild får lov til at brænde.

Jeg vil så en ny tro i folkets hjerter. Jeg vil gen­indtage jeres land og rejse nyt op for jer. Hold jer klar, modtag fra mig i jeres hjerter. Forson jer fuld­stændigt med Kristus, så hans her­lighed fuldt ud kan komme igennem jer. På frugterne skal ånden kendes.

Ikke alle, der bruger mit navn, kommer fra mig. I skal være snilde som slanger og en­foldige som duer. Lad jer ej forføre, men lyt til min stemme i jer. Jeg vil forløse en ny kraft over jer og give jer styrke, vis­dom og kundskab til alt, hvad I kommer til at stå i. Stol blot på mig.

Til folket

I har længe vendt mig ryggen og hånet mit folk, der har holdt fast i troen. I har gået egne veje. I er blevet hårde i jeres hjerter. I har glemt jeres næste og vendt jer om til afguder, der kun vil ødelægge jer. Ulve i fåre­klæder, det er, hvad I har lænet jer op ad.

Jeres land vil nu blive rystet, ligesom I kan se lyset forude, vil endnu mere mørke komme over jer. Mørket kommer fra jer selv. I har forløst det gennem jeres af­guds­dyrkelse. I taler og handler, som I har for­stand til, men intet af dét, I har regnet jer frem til, vil bestå mine prøver. I vil stå tilbage med intet. Sorg og smerte vil følge jer, indtil I omvender jer.

Omvendelse

Omvendelse til troen på mig vil bringe læge­dom, ro og tryghed tilbage til jer. Selv om verden er i kaos, vil der være fred, hvor mit navn bliver nævnt. Fred er, hvad jeg til­byder jer, læge­dom og tryghed vil følge jer, der lader sig dække under Jesu Kristi blod. Det vil sige troen på den kors­fæstede Kristus. Søg mig og jeg vil være at finde.

Om 2021

Der vil komme perioder, hvor solen vil skinne ubarm­hjertig fra en blå himmel. Varme og tørke vil præge en del af året. Penge vil skifte hæn­der. Butiks­død og nød for nogle, vil betyde ny­tænkning og op­rejsning for andre. Hus­priserne vil stagnere for derefter at knække, markedet kol­lapser.

Der vil fortsat være spor af sygdom. Coronaen slipper ikke helt sit tag, den lever sit eget liv og har tag i hele verden. Handels­markedet vil ændre sig. Det er som om, verden bliver mindre, ethvert land kæm­per med sit. Jeg får et syn omkring, at dan­skerne følger med i en kata­­strofe, som vil ske i ud­landet. Jeg ser ild og kraftig røg.

 Profeti givet til Tamarra – 31-12-2020
Lagt på facebook – 02-01-2021

Link til de andre – Profetier for Danmark