Profeti for Danmark – marts 2021

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - marts 2021

Mit håb for jeres land er lagt over mit folk. Der bedes for landets om­ven­delse, der bedes for, at kristen­dommen atter skal blive jeres lands grund­vold. I er et nidkært land, hvor folk kæmper for sig selv og for de, som de føler sig lige­stillet med. Giften raser ud af deres munde og be­smitter mange. Mit folk nægter at mod­tage denne gift, som er falsk lære. Mit folk kender mig, de kender mine ord og de bliver i mine ord.

Til kirkerne

Der kommer en tid nu, hvor bukkene skilles fra fårene. Ud­skil­lelsen starter i mit hus, intet urent kan mere dækkes under mit navn. Egoisme, selviskhed, falsk lære samt nid­kærhed for egne meninger præger mit hus. Jeg vil nu gennem­bore disse falske dok­triner, talt af folk der ikke kender mig, men som bruger mit navn til at fremme sig selv.

Til de sande troende

I skal kendes på min kærlighed og på yd­myghed. Ingen af jer skal glemme, hvor vel­sig­nel­serne kommer fra, ingen af jer skal mere gå frem i egen kraft. Kraften vil komme fra mig og min sandhed vil flyde fra jeres munde. Intet kan holde min kraft tilbage. Religi­øs­iteten skal brydes over mit folk, den har stjålet fri­modig­heden og fri­heden i Kristus. Huma­nismens ånd skal brydes over jeres land og i mine huse. I har sat jer selv, men­neskene, over mig. Jeres hovmod står for fald. 

Stol kun på mig, Jeg er al tro værdig, Jeg er jeres tillid værdig. Omvend jer fra van­tro. De som ikke står fast på mine ord, er som siv i vinden og de vil ikke mod­tage fra mig. Stå fast mit folk, jeres tro vil ikke blive til skamme.

Kongehuset

En stor forandring er på vej. Den kommer fra min hånd. Intet kan I regne ud, intet kan I plan­lægge. Jeg er den, der ind­sætter og af­sætter.

Regeringen og Folketinget

De planlægger og plan­lægger. Men enhver af deres onde tiltag vil jeg gøre til skamme. Enhver af deres Babels­tårne vil jeg vælte. De skal få at se, at jeg er Herre, himlens og jordens skaber. Bed for jeres regering og ret­fær­dig­heden vil ske fyldest. Hav ej personsanseelse, lad mig ind­sætte og af­sætte.

Profeti givet til Tamarra – 01-03-2021
Lagt på facebook –  01-03-2021

Link til de andre – Profetier for Danmark