The Washington Standard

Herunder har jeg lagt link til artikler fundet i The Was­hington Standard.

Operativsystemer

Dr. Lee Merritt fra America’s Front­line Doctors har ad­varet om, at de eksperi­mentelle mRNA-injek­tioner, som medici­nal­fir­maerne har omtalt som “operativ­systemer”, vil dræbe mange men­nesker og for­årsage tusindvis af andre bivirk­ninger. Hun slutter sig til mig og til­føjer i blan­dingen det, hun kalder krigs­førelse 5.0: bio­våben og 5G. Vær med til dette virkelig fasci­nerende inter­view.

Interviewet er på engelsk og der er ingen under­tekster på. Der er link til flere supple­rende oplys­ninger på siden fra d. 8. marts 2021.


MRNA kan ændre DNA

Ledende overlæge, Tal Zaks, hos Moderna ind­rømmer, at mRNA ændrer DNA. – Dr. Anthony Fauci og mange andre påstår, at det er løgn. – Men Tal Zaks, som er medi­cinsk chef for Moderna, siger, at mRNA kan ændre det men­nes­kelige genom. – Se lidt mere om det på min side – MRNA kan ændre DNA. – Og artiklen af Suzanne Hamner fra d. 12. marts 2021. 

MRNA kan ændre DNA


COVID-vacciner til aflivning

Dr. Sherri J. Tenpenny er en osteo­patisk læge, der er certi­fi­ceret i tre medi­cinske spe­cialer. Hun advarer offent­lig­heden om, at COVID-vac­ci­nernes affolk­nings virkning vil begynde om 3 til 6 måneder. Hun for­udser, at de, der har taget vac­cinen, vil begynde at blive syge, og mange vil dø inden for 3-6 måneder. – Artiklen er af Tim Brown fra d. 11. februar 2021. 

COVID-vacciner til aflivning