Transhumanisme

COVID-19 – nulstilling – tanke­kontrol – transhumanisme. – De onde har en plan. Det kan godt ske at du bare ikke vil tro på det, men det kommer til at ske alligevel. Spørgs­målet er bare, om du følger med strømmen, lader dig vac­cinere og bliver over­taget af de onde? Eller om du vælger at sige NEJ?

Kan du stadig tænke selv?

Har du slet ikke tænkt over konsekvenserne af at følge med strømmen og bare adlyde? Har du slet ikke tænkt over, hvad formålet er? Har du slet ikke tænkt over de konsekvenser det får i forhold til det evige liv? – Ellers er det sandelig ikke et øjeblik for tidligt at du begynder at tænke. – Hvis du ellers stadig er i stand til at tænke selv!

Plantet nedlukning

Den tidligere chef for HUD – Catherine Austin Fitts: COVID er gennem­førelsen af trans­huma­nisme via den store nul­stilling og tanke­kontrol (Video). Hør hendes vurdering af CONvid-1984 tanke­kon­trol­ordningen. Her er et inter­view, der samler alle kom­po­nen­terne i The Great Reset via CONvid-“krisen” for at skubbe verden ind i en ny satanisk verdens­orden. – Dette interview med Catherine dækker hele spektret af den nuværende situation, som vi befinder os i. – (∗) –

Catherine Austin Fitts – Planet Lockdown

Transgeniske hydra og parasitter

Er du klar over, at der er trans­ge­niske hydra og para­sitter i COVID-19 vacci­nerne? Ved du hvorfor, de er der? De vil klone men­nesker til ikke længere at være rigtige men­nesker, som Gud har skabt os. Ved du, hvad det kan betyde? Jesus døde for men­nesker ikke for hy­brider. Er det muligt at blive frelst fra for­tab­else, når et men­neske ikke længere er et men­neske skabt i Guds billede og med Guds sig­natur i vores DNA? Jeg har læst mange pro­fe­tiske op­slag med, at så er det ikke længere muligt at blive forløst ved Jesus fuld­bragte værk på Golgata.

Jeg tør ikke sige, om vores himmelske Far har en nød­løsning for dem, der har ladet sig vacci­nere med COVID-19 og bliver til trans­huma­nis­tiske men­nesker. Men har du gjort det så er min helt klare an­be­faling at du om­gående beder Gud om til­givelse og ikke tager flere ind­sprøjt­ninger af nogen som helst slags, for du kan ikke stole på sund­heds­væsnet mere. Men det er dit valg og dit liv.


Overvågning m.m.

Dr. Carrie Madej taler med Stew Peters: Er disse vacciner begyn­delsen på trans­huma­nisme? – Fra denne video (15:56) d. 29. september 2021. Føl­gende er et citat fra artiklen: Dette er begyn­delsen på trans­huma­nisme, med over­våg­nings­kapa­ci­teter, der sættes i mennesker. Hvilket er, hvad Gates gør i Vest­afrika med GAVI og COVID-vacci­nerne. Han giver folk et digitalt ID, hvor de kun kan få deres penge via et digitalt ID og Master­card. De har sagt, at de vil bruge hydrogel til over­vågning og for­ud­sigelse af politi. De har gjort dette i Afrika siden juli 2020.

Og de vil bringe det til udviklede lande og kalde det ‘Well­ness Pass’, AKA et vacci­ne­pas. Så den grund­læg­gende meka­nisme er at sætte noget inde i din krop for at over­våge dig. Det ser bestemt ud til, at J&J og Moderna -vacci­nerne gør dette. (Citatslut.) – Men der er også hydrogel og nano­tekno­logi i Pfizer’ COVID-19 vaccine. Se mange artikler med videoer på Orwell City.