Trompetfesten – link til artikler

Her er nogle link til sider med (engelske) artikler om trom­pet­festen.

Trompetfesten

ICEJ = International Christian Embassy Jeru­salem – Den inter­na­tio­nale kristne am­bas­sade i Jeru­salem – Har denne artikel af Karen EngleUnder­stan­ding the Feast of Trumpets (Yom Teruah) – For­stå­else af trom­pet­festen (Yom Teruah)

TorahResource – Torah-res­sourcer: Yom Teruah – “Day of Blowing Trumpets” – Yom Teruah – “Trom­pet­blæs­ningens dag“: Toraen refe­rerer til Rosh HaShanah som Yom TeruahDagen, hvor man blæser i Shofar” eller Yom ha­Zik­karon “Erin­dringens dag”. Det blev ikke kaldt Rosh Ha­Shanah før i tal­mudisk tid, et navn taget fra Eze­kiel 40.1. – Der om­tales 4 nytår i den jødiske kalender. Nytår for for­skel­lige ting.

Den sidste Trompet

The Wise Shall Under­stand – De vise skal forstå – Har denne meget gode og op­lys­ende artikel af Damien Jordan: The Last Trump” – Den sidste trompet.