Tror du ikke?

Lynne Johnson har lagt disse ord ud på 444 Pro­phecy News d. 5. november 2021 – Do You Not Believe? – Tror du ikke? – Her har jeg oversat pro­­fetien med deepl.


Tror du ikke?

5. november 2021
Lynne Johnson

Ord (1) modtaget 4. november 2021

Stol ikke på . . . 

JEG ER ønsker, at hans folk skal forstå de tider, I lever i. I må forstå, at i disse tider kan I ikke stole på main stream media, jeres reger­inger eller de men­nesker, som I kender. I har alle sammen nu haft nogen, som I kender, der har taget en vaccine, det er lige­gyldigt hvilken vaccine. I så, hvordan folk, selv dem, som I virkelig troede var stærke i deres tro, bukkede under for løgnene og be­draget om­kring vacci­nerne.

JEG ER har fortalt jer gennem min profet og andre bud­bringere i årevis, at I ikke skal accep­tere det, som main stream media og reger­ingerne for­tæller jer. Hvis I ikke kommer til mig for at få råd om disse meget vigtige spørgs­mål, vil I blive be­draget. Mange blev bedraget i spørgs­målet om vacci­nerne.

Tro ikke deres løgne!

De, der er voksne, som har taget en vaccine, kom ikke til mig for at få råd­giv­ning. JEG ER har ingen andel i det, hvad du fik at vide af dem, der tog en vaccine, fordi de ikke kom til mig. Din konge Yeshua ville ALDRIG råde nogen til at gøre det. Kan du se det? Forstår du det?

Så de, der siger, at JEG ER har sagt, at det var rigtigt at gøre det, taler ikke sandhed. De kom ikke til mig! De troede på løg­nene fra deres regering, deres læge­samfund og main stream mediernes under­tryk­kelse af sand­heden. Begynder du at forstå konse­kven­serne af dette? Du kan ikke acceptere main stream mediernes ud­tal­elser om noget som helst!

Stol på JEG ER

De, der tog vacci­nerne, fordi de sagde, at hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg miste mit job, er jeg ikke den højeste, den almægtige Gud, alpha og omega, den al­mægtige Gud som skaber af alt? Tror du ikke på, at JEG ER i stand til at skabe en vej, når der ikke er nogen vej for mine børn?

De, der ikke bad om hjælp, troede ikke i sandhed på, at JEG ER kunne og ville hjælpe dem. De var ikke virkelig stærke i deres tro. De lænede sig op ad deres egne men­nes­kelige ræson­ne­menter og faldt derved. I må komme direkte til mig og bede om råd. JEG ER vil med glæde give det til dig. Derefter må du lytte til mit råd, min sandhed, og tage hensyn til mine ord. Det er derfor, at I skal være grund­fæstet i mine ord.

Vågn op, mine børn, for der er en endnu stærkere vild­led­ning på vej under dom­mene. De, der leder efter en vej ud af deres smerte, og som ikke er grund­fæstet i mit ord, vil falde. – MANGE VIL FALDE! – Så JEG ER fortæller jer, at I skal være i mit ord dagligt, og bede til mig dagligt. Sig til mig, mine elskede børn, ønsker I at blive bedraget? Hvis nej, så gør, som JEG ER beder om, og vær i mit ord dagligt!

Jeres konge Yeshua, jeres forløser, jeres Messias og brudgom