Tvingende love


NEJ til tvang!


Nej til tvang!

Der findes faktisk en forening og en hjemme­side med det navn:

Nej til tvang


Meget vigtig information! – fra læge Kurt Lindekilde d. 16. jan. 2021 på face­book.


Lov om tvangstest 

L 102 – Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge løn­mod­tagere at blive testet for covid-19 m.v. (∗) + (∗).

19. november 2020 kl. 10.50 blev lov­for­slag nr. L 102 vedtaget, som giver arbejds­giverne ret til at tvinge sine med­arbejdere og løn­mod­tagere til at blive testet for covid-19. Hvad “med videre” betyder, ved jeg ikke. Det blev 3. behandlet i folke­tinget d. 19. nov. og sendt til afsteming: 73 stemte for – 16 stemte imod – 7 stemte hverken for eller imod. I alt 96 stemte.

De 73 – som stemte for er fra følgende partier:
SVRVSFKF

De 16 – som stemte imod er fra følgende partier:
DFNBLAALTUFG

De 7 – som hverken stemte for eller imod er fra: EL

Det betyder, at loven blev endelig vedtaget 19. november 2020 kl. 10.50. Du kan se det på billedet her:


Mads Palsvig 

Mads Palsvig er formand for partiet Jorden Frihed Kundstab. Et parti som ikke er i folketinget endnu. Så vidt jeg kan se på JFK21 hjemmeside, er det ikke et “kristent” parti. De vil adskille politik og religion, men de har alligevel nogle kristne værdier med. – Tallet 21 er jo 3 x 7. Og det er faktisk bibelske tal.

Mads Palsvig fortæller her om den lov, og hvordan den blev for­hastet igennem på 5 dage. – Lov 102 vil give arbejds­givere ret til at tvangs­teste dig. – Den skal stoppes!

Mads Palsvig

På deres hjemme­side kan du læse om deres mærke­sager (∗). Det vigtigste for dem er i øjeblikket at få stoppet de grund­lovs­stridige ind­greb i for­bindelse med Covid-19.

Det kan vi vist ikke være uenige med dem om! – De har flere gode mærke­sager.


NEJ til tvang!

Fascistisk lov

Dan Johannesson kalder den lov om tvangstest for fascistisk i denne video, om at vacci­nerne mod covid-19 slet ikke virker mod syg­dommen.