Uforseglet

Den engelske hjemme­side Unsealed – Ufor­seglet har mange gode spæn­dende ar­tikler. 

Gary har skrevet og lagt føl­gende artikel ud d. 12. juli 2021 – The Key of David – Davids nøgle. – Han sam­men­ligner Jo­hannes’ Åben­baring med de første 22 salmer.