Undertekster på videoer

på YouTube 

Det er nogle gange muligt at få under­tekster på videoer på You­Tube. Og nogle gange kan de så også over­sættes til danske under­tekster.

Først er det selvføl­gelig nød­vendig at starte videoen. Sæt den evt. på pause eller begynd forfra, når teksterne er kommet på.

Først skal der sættes automatiske undertekster på. Det kan gøres på to måder.

Automatisk undertekster

Find symbolet for Indstillinger i bunden af videoen i højre side. Det er sym­bolet med den runde ring, der har seks takker, som et skibsror. Når du peger på den med musen, står der Indstillinger.

Der kommer auto­ma­tisk under­tekster på, om du klikker på sym­bolet lige til venstre for Ind­stil­linger, som fore­stiller en skærm. Når du peger på den med musen, står der Under­tekster. – Så kan de blive auto­matisk oversat til et andet sprog.

Eller – Klik på symbolet for Ind­stil­linger  og klik på linjen, hvor der står: Under­tekster (1) – Fra > (Så slår du under­tekster til.) – Når du klikker på linjen med: Engelsk (autogeneret) – Så kommer der engelske under­tekster på. (Det kan også virke, om videoen er på et andet sprog, så er det selv­føl­gelig bare det sprog, der skal stå.)

Automatisk oversat

Klik på symbolet for Ind­stil­linger (hvis du ikke allerede har gjort det).

Klik så på linjen med: Undertekster (1) – Engelsk (autogeneret) > 

Klik på: Automatisk oversættelse

Klik på: Dansk (eller det sprog, som du gerne vil have det oversat til).

Så kan du se videoen og få den auto­matisk oversat til dansk. Det kan selv­føl­gelig godt være det ikke er helt godt dansk, men det er da for­håbentlig til at forstå for os, der har brug for den hjælp.

Desværre har jeg ikke kunnet finde den funktion andre steder end på You­Tube. Og mange af de videoer, der ad­varer om COVID-vacciner og den slags, kan ikke få lov at blive på You­Tube. Men­nesker må ikke få sand­heden at vide. De må kun få det at vide, som ejerne, som nok er de rige, ønsker, de skal tro på.

Jeg håber, det også kan hjælpe dig!

Det virker på min PC. Men så vidt jeg ved, findes den funktion ikke på andre former for “mini” com­putere.