Ven med verden


I utro! ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud?
Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.
Jak. 4.4


Hvad er verden? 

Verden i denne forståelse må være denne verdens tidsånd. Ingen kan tjene to herrer. Enten er vi for Kristus, eller vi er imod Kristus. Antikrist betyder imod Kristus. Denne verdens tidsånd modarbejder Guds Ånd. Verdens måde at gøre tingene på er i modstrid med Guds måde at gøre tingene på. I verden kæmper mennesker sig frem for at få magt, ære, penge, der er mange ting mennesker kæmper for at få.

I Guds rige

I Guds rige må vi underordne os. Gud deler ikke sin ære med nogen. Vi må ikke have kærlighed til penge og være pengebegærlige. Vi skal give for at få. Helt anderledes end i verden. Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.