Vigtig information lige nu

Ting sker så hurtigt i verden for tiden. Det, der er vigtigt lige nu, kan være for sent i morgen. Så her er oplysninger, som er vigtige at formidle videre lige nu.


Mega tsunami – De kanariske øer – søndag d. 19. september 2021 – 7 dages advarsel er blevet givet! – Her er en lille video om en kommende tsunami. – Vær rede til Jesu (Yahusha) bortrykkelse. Om det er en advarsel!

DR – nyheder d. 16. sep. 2021: Så faldt hammeren i Frankrig, der har sus­penderet 3.000 uvac­ci­nerede sund­heds­ansatte. I Danmark er tallet for færdig­vacci­nerede voksne 87,6 procent ifølge ECDC. Læs artiklen her.

Mod vaccination af dit barn – her er et PDF-dokument til at udfylde fra OOC – Med­del­else om ikke sam­tykke til gen­terapi eller “vac­ci­nation”.

Menneske 2.0 – video med dr. Carrie Madaj. Desværre kun på engelsk, så jeg har ikke hørt den, men set den anbefalet. Se den her.

Ned-­klas­sificér COVID-19 – Flere hun­drede auto­ri­serede sund­heds- og jura­ud­dannede fag­personer op­fordrer Sund­heds­tyrelsen til at ned­­-klas­­sificér COVID-19. – Læs på face­book op­for­dringen fra d. 9. juni 2021 – del og skriv under, hvis du kan. – Så bort­falder lov­grund­laget for ALLE restrik­­tioner! – Der kan du også se brevet til sund­heds­styr­elsen.


Advarsel mod Pfizer-vaccinen fra facebook d. 24. maj 2021.


2.649 nye indrapporterede bivirkninger på 9 dage  – Pfizer Bion­tech udgør 1750❗️💉  Læs op­lys­ningen på face­book fra d. 7. juni 2021


Sundhedsstyrelsen anmeldt til Københavns Politi, Læge­mid­del­styr­elsen og Folke­tingets Om­buds­mand” – Se artiklen i Den Frie Presse d. 8. juni 2021.


Enevældet i Danmark – hvem regerer egentlig i vort land? – Få chokket, om du ikke allerede ved det – face­book d. 6. juni 2021.


Gabriela Zyskind skriver på facebook d. 7. juni 2021 en kom­mentar: Jeg har hørt, at alle, som får vaccine første gangm er vac­cineret i venstre arm, fordi i nålen er like chipm som kommer tæt på hjertet. Først efter 2 -3 år kommer alvorligt bivirk­ninger, og folk dør som fluer. Det en djævelsk plan for at halvere befolk­ningen på jorden.


Elizabeth Svendsen skriver på facebook d. 7. juni 2021 en kom­­mentar. “At sand­heden er, at de har ikke den til­slutning (til vac­cination), som de påstår, & Mette har lovet WHO, at vi danskere kommer op på 80 %, så skal de da skynde sig, da den udløber om få mdr.  🤣 ” – Hvis det er sandt,  at Mette har lovet WHO det, så er det godt nok ondt. Hun har over­hovedet ingen ret til at be­stemme over danskerne. 


De der ikke bestiller tid til vac­ci­nation regi­streres i register – Anni kri­ti­serer kom­munens hånd­tering: ‘Jeg følte, jeg skulle for­klare, hvorfor jeg ikke ville have vac­cinen’. – Læs artiklen i BT fra d. 7. juni 2021.


Alle beviserne findes – Advo­kater og medi­cinske eks­perter siger, de har alle be­vi­serne, de behøver for at dømme WHO, Bill Gates og andre verdens­ ledere for for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden. – Læs den gode norske artikel fra d. 19. maj 2021 på blokken her.


Kære OOC-medlemmer og nyhedsbrevmodtagere!

Det er lykkedes os at tage initiativet til den første uaf­hængige inter­nationale corona kon­ference, hvor al den centralt, eksi­sterende viden­skab om corona for­midles til jer, til danskerne og såmænd til hele verdens befolk­ning. – Jungle trom­merne lyder og jeg skal bede jer gøre alt, hvad I kan for at lade alle vide at kon­ferencen sker d. 17-18 maj, se vedhæftede program på både engelsk og dansk. – Bed alle følge med på Danmarks­Frie­Fjernsyn.dk hvorfra den streames live – og down­load gerne videoerne, og del med alle og læg dem op alle steder. – Vi skal have det her ud til verden! – Tak for jeres trofaste støtte – Søren, formand


Til vågne autoriserede personer

Michael Schultz skriver dette på sin facebookside d. 8. maj 2021: “Flere og flere autoriserede sundhedspersoner og jurauddannede protesterer mod C-19 vanviddet. Hvis I kender nogen VÅGNE autoriserede sundhedsfaglige personer, så bed dem kontakte mig. – Her de, som siden onsdag er medunderskrivere på vores skrivelse til myndighederne om C-19’s tilbagerulning som “alment farlig sygdom”: (Ikke alle PB går igennem til mig og ligger heller ikke i “beskedanmodninger”. Så hvis jeg ikke reagerer, så ansøg mig som ven). Vi er nu 90 og flere faggrupper melder sig til.” – Citatslut. Der er også andre faggrupper se selv på siden.


Torsdag d. 22. april 2021 skal Folke­tinget tage stilling om Mette Frede­riksen skal for en rigs­ret nu. Det er dette borger­forslag, som har op­nået nok stemmer. Se artiklen hos Ind­blik fra d. 20. april 2021. – Må Guds vilje ske i denne sag. Vi beder om ret­fær­dighed.

Stor retssag mod Mette Frederiksen – Hvor er medierne henne? – Newspeekd. 13. marts 2021.

Fra facebook

Stor retssag mod Mette Frede­riksen er nu startet i Køben­havns byret – skriver Per Brænd­gaard – d. 30. jan. 2021.

Brug ikke betalingskort – anbefales der d. 2. mar. 2021. – Kan blive til tvangs-. . .

Folkets høringssvar til ny epidemilovfacebookgruppe:
ADVARSEL! Den epidemilov der skal til 3. behandling på tirsdag den 23.2.2021, er fuld af nye og urimelige TVANGSELEMENTER. Den vil tillade at Sundhedsministeren kan lukke landet ned når som helst han ønsker det – igen og igen og igen. Danmark…dvs. OS… DU… DIN familie… risikerer at det nuværende helvede fortsætter. Med henvisning til komplet harmløse og almindelige forkølelser og influenza eller virusser på niveau hermed, fx. Covid-19 (ikke-farlige LISTE B-sygdomme).

FOLKET er ikke blevet hørt! DU er ikke blevet hørt! VI – FOLKET – KRÆVER DEN GAMLE EPIDEMILOV SOM VAR GÆLDENDE PRIMO MARTS 2020 GENINDFØRT UDEN ÆNDRINGER. STØT ved at blive MEDLEM. (dette er IKKE en debatgruppe)
DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL