Vigtigt!

Der er noget, som er vigtigere end alt andet i denne verden. Hvad det er kommer om lidt, men jeg vil lige fortælle først, hvorfor det er vigtigt.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvis du tager et måle­bånd, som faktisk er uendeligt langt, og du så tager en stykke af på 7-10 cm; hvilken del af måle­båndet udgør så den største del? Hvis vi så fore­stiller os, at måle­båndet er en tids­linje, hvilken del af tids­stykket er så den længste? Hvis vi så fore­stiller os, at det er vores liv, det symboliserer, hvilken del er så den vigtigste? Er det det lille korte stykke eller det stykke, som faktisk ingen ende har? Hvis det alt­sammen vil være tid, vi vil opleve, så må det lange stykke da absolut være det vig­tigste, da det lille stykke kun er en meget begrænset del af det uendelige stykke. – Kan vi være enige om det?

Derfor er det vigtigt!

Fordi det lange stykke er så uen­delig langt, og det lille stykke er en be­grænset tid, så er det lange stykke så vigtigt. – Vi men­nesker er så be­grænsede. Vi kan have høje tanker om os selv, men her på jorden har alt en ende. Det eneste sikre et menneske kommer til at opleve i denne verden, når det er blevet født, det er, at det også kommer til at dø en dag. Den ting er helt sikkert! Nogle mennesker oplever så ikke engang at blive født, fordi de dør, før de ville være blevet født, om de fortsat havde levet. Det kan være ved en spontan abort, fordi der er noget galt; eller det kan være ved en pro­vo­keret abort, som altså er mord; da alt liv begynder ved und­fang­elsen.

Det kan ikke hjælpe, at du bliver vred over, at jeg skriver dette; for når man fratager et levende væsen livet, så slår man det altså ihjel. At nogle så lov­giver og siger, at et foster først blive et menneske efter så og så mange uger, det er altså løgn. Et men­neske er et men­neske fra det øjeblik det bliver und­fanget. Og mennesker er ikke dyr.

Mennesker er IKKE dyr

Nu har jeg hørt i flere ud­sen­delser, at men­nesker siger, at vi er dyr. Det er LØGN. Men­nesker er ikke dyr. At nogle men­nesker kan opføre sig som dyr eller værre end dyr er så noget andet. At de men­nesker så nok egentlig mener, at vi som dyrene har brug for fælles­skab; vi har brug for at være sammen. Det er noget helt andet. Det er altså sådan, at Gud har skabt men­nesket i sit billede, så det ligner Gud. Gud formede men­nesket af jorden og blæste sit eget liv ind i men­nesket, så det blev en levende skabning. Fordi Gud er evig, og han blæste sit eget liv ind i os, så lever men­nesker også evigt. Vi holder ALDRIG op med at eksistere. Livet slutter ikke med døden. Der er et liv efter døden.

Mennesker lever evigt

Det er ganske simpelt bare ikke til at forstå, fordi vi er så be­græn­sede i vores tanke­gang. Det er umuligt at for­stå. Men det gør det ikke mindre sandt. Vi har brug for fællesskab, vi har brug for at være sammen, ja, det har vi. For sådan har Guds skabt os. Og vi har altså også brug for at være sammen med Gud. Vi har alle et åndeligt behov. Men­nesket blev adskilt fra Gud i synde­faldet. Og indtil et men­neske om­vender sig – fra ikke at tro på Gud – til at tro på Gud – så vil det være ad­skilt fra fæl­les­skab med Gud. Fordi Gud blæste sit eget liv ind i men­nesket, så lever men­nesker evigt. Fordi evig­heden aldrig får ende, så er evig­heden i for­hold til vores liv her på jorden så vigtigt. Det lange stykke i forhold til det lille stykke på tidslinjen.

Hvor skal vi tilbringe evigheden?

Fordi vi skal til­bringe en uen­delig lang tid – et eller andet sted – efter døden, så er det så vigtigt at være for­beredt. Mange men­nesker tror, at de auto­matisk kommer i Him­melen, når de dør, men det gør de altså ikke. Det er kun de mennesker, der dør, før de bliver født, eller før de bliver i stand til at vælge Gud fra, der kommer auto­matisk i Him­melen. Alle os andre må vælge, hvor vi vil til­bringe evig­heden. Og vi er nødt til at vælge, før vi dør, for det er altså for sent, når man er død. Det, der er at vælge imellem er Himmelen og Helvede. Der er ikke andre mulig­heder. De fleste men­nesker vil så sige, at de vil da selvfølgelig i Him­melen.

Adgangs-passet til Himmelen

Det hjælper altså ikke, at du kommer til Him­melen og tror, at du kan vise dit pas og så komme ind. Så er det fuld­stændig lige­gyldigt, hvad det er for et pas, og hvad der står på det pas. Du kommer ikke ind med en dåbsattest. Det er kun de men­nesker, hvis navne der er skrevet i Livets Bog, der får lov at komme ind i Him­melen. Den bog har Gud i Himmelen. Og der er kun en måde, man kan få sit navn skrevet ind i den bog på, og det er ved at tage imod JESUS som frelser. JESUS er døren ind til Him­melen. Det er nød­vendig at gå gennem den dør for at komme ind.

Døren – JESUS

Hvordan kommer man så igennem den dør? Hvordan gør man det? Alle men­nesker bliver født som syndere. – Man er ikke en synder, fordi man gør synd. – Man gør synd, fordi man er en synder. – Det er arve-synden, alle men­nesker har som følge af synde­faldet, der gør, at alle bliver født som syndere. Derfor blev Jesus født og gik i døden for vores skyld. Han betalte den pris, som ingen af os er i stand til at betale. Ved at tage imod den gave – at Jesus døde for vores skyld – så kan vi igen få den ret­fær­dighed, som men­nesket havde før synde­faldet. Så kan vi igen få fæl­les­skab med Gud.

Fødes på ny

Det kaldes at blive født på ny, fordi vores ånd, den åndelige del af os, bliver født på ny af Guds Ånd. Dermed bliver vi et Guds barn. Dermed bliver vores navn skrevet ind i Livets Bog i Him­melen. Det er det, der giver adgang til Him­melen. – Hvordan gør man? Du må bede til Gud og bede ham om til­giv­else for al din synd. Men det er også nød­vendig, at du selv til­giver alle mennesker for alt, hvad de kan have gjort af ondt mod dig. Gud vil nemlig ikke tilgive os, hvis vi ikke vil tilgive andre. Så det er også en absolut nød­ven­dighed. Du kan f.eks. bedet sådan her:

“Kære Gud i Himmelen. Jeg er­kender nu, at jeg er en synder. Tilgiv mig, at jeg ikke før har villet tro på dig. Tilgiv mig for al min synd. Jeg tilgiver også alle de men­nesker, jeg har haft noget imod. Tak, at du tilgiver mig. Tak, at jeg nu må få lov at være dit barn. Tak, at jeg nu må kalde dig FAR. Min egen kære Him­melske Far. Tak Jesus, at du gav dit liv for min skyld. Tak, at jeg nu er blevet født på ny. Jeg er nu et helt ny skabning i Kristus Jesus. Hjælp mig til at blive bevaret i troen på dig, så jeg kan få lov at komme i Him­melen den dag, jeg ikke længere skal være på denne jord. Hjælp mig til at lære at leve med dig hele tiden og lære dig at kende. Jeg vil hermed bekende at Jesus Kristus er herre også i mit liv. – I Jesu navn – amen.”

Åndens vidnesbyrd

Det er et eksempel på en bøn, du kan bede for at modtage Jesus som frelser og få dit navn skrevet ind i Livets Bog. – En gang frelst – altid frelst! – Nej, så let er det ikke. Det er nød­vendigt at blive i troen på Jesus og leve sit liv med ham og i fæl­les­skab med Gud. Det betyder, at det er nød­vendigt at bede til Gud. At bede til Gud er som at snakke med Gud. Nu skulle du gerne kunne mærke, at der er sket noget inden i dig.

Der var engang en ca. 5 årig pige, som sagde til mig: “Det er ligesom om, der er noget inden i mig, som siger, at jeg er frelst.” Den udtalelse gjorde mig så glad. For det for­talte mig at hun op­levede at Hel­lig­ånden vidnede sammen med hendes ånd om, at hun var blevet frelst altså født på ny. Hun vidste intet om det. Altså om Hel­lig­åndens vid­nes­byrd indeni.

Lev med Jesus

Herefter er det så nød­ven­digt, at du nu lever dit liv med Jesus. Jesus siger selv i Guds ord, Bibelen, at han er ordet. Det betyder, at Jesus er Guds ord. Når vi læser Guds ord, så fylder vi os med Jesus. Og det bør vi gøre hver dag. Vi bør herefter leve sam­men med Gud hele tiden. Jeg kan mærke Guds nærvær i mig. Det er dejligt. Det giver fred indeni. Vi er skabt til at leve i det fælles­skab. Vi må bede, snakke med Gud. Være sammen med ham. Lære at kende hans stemme hans til­skyn­delser, og vi må ad­lyde hans ord. Det bedste vil også være at finde sammen med andre men­nesker, som tror på Jesus og lever med ham. Vi må alle lære at leve i troen på ham. Og vi har brug for at have fæl­les­skab med andre men­nesker.

Men . . .

Men at tro, at når jeg engang er blevet frelst, så er jeg frelst for altid, og så bare fort­sætte med at leve sit liv som før, den går ikke. Så er du ikke blevet frelst. Frelst er du den dag, du er kommet i Him­melen. Indtil da kan du risi­kere at miste det, du har fået. Det er nød­vendigt at om­vende sig fra ALT, som Bibelen kalder for synd. At om­vende sig betyder at stoppe med at gøre det. Bed din him­melske Far om til­givelse og stop med at gøre den synd.

Velkommen i Guds rige!

Har du taget imod Jesus som frelser og herre nu, så vil jeg ønske dig vel­kommen i Guds rige. Du har lige taget dit livs vigtigste be­slutning. Så beder jeg om, at du vil blive bevaret i den be­slutning, for så vil det være muligt at vi kan mødes i Him­melen.


Om Guds ord

Jeg har en afdeling af min hjemme­side som handler om Guds ord og troen på ham. Det er af­del­ingen For­skel­lige emner. Her er en af­deling med Et nyt liv! Det handler om det nye liv i troen på Jesus. En side om tilgivelse. Fordi det er så vigtigt, at vi har tilgivet alle andre men­nesker. Så er der en af­­deling med Lever du i frihed? Om hvad det vil sige at være fri, og hvordan man kan blive fri. En af­deling med Sjælen – KødetGuds rige og Endetiden. – Den med ende­tiden er meget aktuel nu. Du er vel­kommen til at gå på opdagelse på disse sider også.


Det profetiske og Oplevelser 

Jeg har også en afdeling jeg kalder for Det profetiske. Der er sider med ProfetierSyner og Åbenbaringer. Så er der en afdeling med Oplevelser. Der er mennesker,  som fortæller om, hvad de har oplevet med at være på besøg i Himmelen og i Helvede, og nogle kom tilbage efter de var døde.


Fortsætter næste side med

Budskab fra Daniel