WHO – sundhedsorganisationen

WHO er en verdens­sundheds­organisationen (World Health Orga­ni­zation). Den blev oprettet d. 7. april 1948.

Troværdig!

Mange stoler på og retter sig efter hvad sund­heds­orga­nisa­tionen WHO anbefaler. Problemet i denne verden er bl.a. at penge og magt styrer mange mennesker. Nu er det jo sådan, at noget for noget om venskab skal bevares. Når WHO er en sundheds­orga­nisation så burde de jo komme med gode råd til vores sundhed. Gør de så det?

Nu er det også bare sådan, at WHO får store donationer af penge fra kemi- og medicinal­industrien. Det kan du læse mere om i Helse­maga­sinet (∗). Den største bidragyder er Bill og Melinda Gates. I 2018 gav Bill og Melinda Gates Foun­dation 228.970.196 US$. Det er næsten 229 millioner US$ et meget stort bidrag. Desuden er de investorer i GMO- og vaccine-industrien. De ejer flere medicin­fabrikker.

Bill og Melinda Gates Foundation har også givet til danske institu­tioner. Sammen­lagt ca. 160 millioner kr. Heraf er over 103 millioner alene til Statens Serum Institut. Statens Serum Institut beskæf­tiger sig bl.a. med vaccine­forskning og distri­bution af vacciner i Danmark (∗).


Ikke troværdig!

Der er mange, der siger, at WHO ikke er troværdig. Nogen siger endda at WHO er korrupt. Det er jo sandt, at de bestikkes af medi­cinal­in­dustrien. Så er det da klart, at de anbefaler det, der støtter medi­cinal­industrien. Det behøver man vel ikke være super­intel­ligent for at kunne se og forstå.

Læge Claus Hancke kommer med vise ord i denne video (18:44): Se efter pengene. Der er interesser i WHO.


Dømmekraften er den i orden?

WHO er hoved­sageligt finansieret af medi­cinal­in­du­strien og andre private donorer. Største donor er Bill and Melinda Gates Foundation. WHO ledes af general­sekretær Tedros Adhanom Ghe­breyesus fra Etiopien. Han er tidligere højtstående medlem af terror­orga­nisa­tionen Tigray Peoples Liberation Front, der begik for­brydelser mod menneske­heden i form af bomb­ninger, kid­napninger, tortur og drab. WHO satser på udvikling af vacciner mod corona­virus, og medi­cinal­in­du­striens investorer kan tjene uhørte summer på en sådan vaccine.

Bill and Melinda Gates

Bill and Melinda Gates Foundation tjener styrtende på vacciner. Bl.a. investerede de 10 milliarder dollars i vaccine­indu­strien, og i løbet af 10 år indbragte denne investering 200 milliarder dollars. Flere Gates-støttede vaccina­tions­pro­grammer har gjort stor skade på ofrene for deres vacciner. Bl.a. støttede de et polio-vac­cina­tions­program i Indien, der i perioden 2000 – 2017 førte til, at et estimeret antal på 490.000 børn fik polio af denne skadelige vaccine. Vaccinen gjorde således det stik modsatte af, hvad den var opreklameret til gøre.

Som følge af disse donationer må man sætte spørgsmålstegn ved modtagernes habilitet. Hvordan påvirkes regeringens vaccine­politik, når store beløb doneres fra verdens måske største vaccine-investor? Hvorfor har regeringen besluttet at købe en vaccine mod corona­virus, når denne vaccine endnu ikke er færdig­ud­viklet, og kan blive sendt på markedet uden pålidelige tests for sikkerhed og effekt? Og hvorfor investere i udvikling af en potentielt skadelig vaccine mod en corona­virus, der ser ud til at have mistet evnen til at frem­kalde alvorlig sygdom? –

Citat fra nyhedsmalen fra Helse­kon­su­lenten 4. okt. 2020 – (∗).


Hvem arbejder WHO egentlig for?

Det er et meget godt spørgsmål. Men de arbejder langt fra for vores sund­hed. Det er en tidligere leder af en terroristorganisation, der nu er chef for WHO. Du kan finde lidt mere in­for­mation på denne side hos Corona In­for­mation:

Hvem arbejder WHO egentlig for?


Vågn op og sig fra!

Sådan siger Søren Vente­godt i ud­sen­delsen. Han siger også, at fri­heden er det vig­tigste, vi har. Jeg siger, at frelsen gennem Jesus er det vigtigste, vi har, for den har evigheds betydning. Men Gud ønsker og har givet os vores frihed. Så fri­heden er også noget af det vigtigste, vi har. Hør selv, hvad Søren for­tæller i ud­sen­delsen. Han for­tæller om: WHO, hjernevask, tvang, masker, epide­mi­loven, m.m. Ud­valget, der rådgav WHO, var købt af medi­cinal­in­dustrien. Up­date ud­sen­delsen hos dkdox.tv blev lagt ud d. 4. nov. 2020 og varer ca. 16 min.

Vågn op og sig fra!


Luk Danmark ned!

Søren Ventegodt for­tæller, at de ved, at det var WHO, der anbe­falede at lukke Danmark ned. Det var ikke NOST og det var ikke Sund­heds­styrelsen. Al kom­mu­ni­ka­tion med WHO er hemmelig. Ingen får at vide, hvad de deler, for så kan det ikke kriti­seres. (15:17)

Men WHO anbefaler jo det, som er til gavn for dem selv. Nemlig at an­befale det, som medi­cinal­in­du­strien ønsker, for så får WHO millioner i støtte fra medi­cinal­in­du­strien. Sådan er det bare. – Så be­stemmer du selv, om du vil tro på WHO, eller du vil tro på de mennesker, der rent faktisk har forstand på tingene og ikke bliver betalt for at sige det. – Dit liv og dit helbred kan faktisk komme til at afhænge af, hvem du vælger at tro på. – Det er ikke for sjov, jeg skriver det. – Det er sandt.


Virksomheden WHO

May Day har et inter­view lig­gende på deres hjem­me­side med den norske forsker Astrid Stuckel­berger, som inter­viewes af ad­vokat Reiner Fu­ell­mich. Artiklen er fra d. 26. marts 2021 og inter­viewet fra d. 4. marts 2021. Der er også link til videoen. Der er flere inter­essante og vig­tige ud­talelser i det inter­view. Se min side med lidt af  inter­viewets ind­hold her: 

Astrid Stuckelberger og Reinar Fuellmich

Se artiklen og videoen hos May Day her: 

Astrid Stuckelberger fortæller


WHO vil have en international pandemi-grundlov

Norsk artikel i Steigan fra d. 18. februar 2022 af Kenneth Olsen: – WHO vil ha en inter­na­sjonal pan­demi-grunnlov, som er juri­disk bin­dende for 194 nas­joner –

WHO vil overtage Danmark

Og alle andre lande for den sags skyld. Her er en artikel skrevet af Helen d. 1. marts 2022 i Folkets MedieWHO vil overtage Danmark –