Censur

Der foretages så meget censur i verden for tiden. Det er frygtelig, hvordan men­nesker og medier gerne må sprede deres løgne-propaganda, men mennesker må ikke for­tælle og dele sand­heden med andre. Det censurers væk. – Velkommen i en verden, hvor ytringsfriheden ikke længere findes!

Belønnes!

Jo, hvis du er enig med regeringen i deres meninger og politik, så må du sikkert ytre dig, alt det du vil. Men er du ikke enig, ve dig, så får du mund­kurv på, bliver nægtet at komme til orde, og hvad de ellers kan finde på for at be­grænse ud­bred­elsen af de “falske nyheder”. – Du kan jo også blive fyret fra dit job, om du ikke vil samarbejde. Og de mennesker, der så gerne vil gøre, som regeringen ønsker, kan så få en ekstra bonus for det.

Ulovlig censur fra kulturministeren

Myndighederne bestemmer, hvad du må høre i medierne. Stik imod alle regler for, hvad hun har lov til, så ringede kultur­minis­teren til DR og TV2 og dik­terede, hvad de skulle og måtte sende og lukkede for en masse ud­sen­delser. Det havde hun åben­bart slet ikke lov til, det er ulovligt. Det for­tæller jour­nalist Morten Sangpo Borik her (22:16).

DR sendte derefter WHOs og reger­ingens frygts pro­pa­ganda hele tiden og igen. Mennesker hører det, bliver bange, vil gerne have noget, der beskytter, og siger så ja til en livsfarlig vaccine, som medicinalindustrien tjener fedt på. – De mennesker, der så fortæller sandheden, får at vide, at de lyver! – Troen kommer af det, der høres! – Når der hele tiden høres “frygt” – “vær bange” – “corona er farlig” – “man kan dø af det” – ja, er det så så sært, at mennesker bliver bange? –

Du bestemmer selv, hvem du vil høre på og tro på. Regeringen kan ikke tvinge os til at tro på dem og have tillid til dem. Den tillid har de forspildt med alt det, de har sagt og gjort og ikke fortalt.

Hvem tror du på?

Ja, selvfølgelig er det vigtigste, at du tror på Jesus og Guds ord, og at du har givet dit liv til ham og taget imod frelsen gennem Jesus Kristus. Der­ud­over er det nu også ret vigtigt, at du ikke tror på Djæ­velens løgne. For tror du løgne, kan du let blive forført. Min erfaring er, om et menneske først tror på én løgn, så er det lettere at få det til at tro på den næste løgn også. Og vi lever i en farlig tid. Der er ting vi absolut ikke må gøre for så kan vi gå fortabt. Vi må ikke tage dyrets mærke på os. Det kan du læse mere om på min side om Dyrets mærke.

Derudover er det ret vigtigt, at du ikke bare tror, hvad myn­dig­hederne for­tæller, for så bliver du altså snydt og bedraget. Desværre, det burde absolut ikke være sådan. Hvem vil du helst tro på? Et menneske, der virkelig har for­stand på tingene, fordi det er ud­dannet indenfor det område og har arbejdet med de ting i måske mange år og derfor har en masse er­faring også, eller et menneske, som har mulighed for at tjene styr­tende med penge, om det kan få dig til at tro og handle på det, som det for­tæller? – Det er nok værd at tænke over! 

Truet med fyreseddel

I starten da corona kom, sagde Søren Brostrøm, direk­tøren i Sund­heds­styr­elsen, at COVID-19 er corona, det er forkølelse. Hold op! Men så fik han at vide, at enten skulle han begynde at følge det, regeringen vil og rose det, eller også måtte han finde sig et andet job. Sådan er det. Han valgte så desværre at adlyde reger­ingen. – Bed for ham, at han må vende om igen og for­tælle sand­heden. – Sådan er det med alle folk i sund­heds­styrelsen. Hvis de kriti­serer og har en anden mening end reger­ingens politik, så bliver de truet med en fyre­seddel. (14:48) 

Læge censureret efter 30 år

Det er læge og ph.d. Vibeke Manniche, som bliver cen­su­reret væk efter 30 års sam­arbejde med medierne. Se udsendelsen på DK Dox TV fra d. 31. jan. 2021. Den varer 39 min. 

Læge censureret efter 30 år

Ytringsfriheden er væk!

Ifølge grundloven § 77 så har vi ret til at ytre os. Men den ret over­trædes igen og igen. (24:28) – 

Facebook politi

Facebook har et politi, der fjerner og sletter de opslag, som ikke stemmer over­ens­stem­melse med deres politiske hold­ninger. Hør, hvad der foregår i ud­sen­delsen på dkdox.tv fra d. 25. okt. 2020. Den varer 42 min. 

Facebook politi

For farlig til facebook

Det Rikke Hauge deler og fortæller er for farlig til at bringes på facebook. Hør selv ud­send­elsen på dkdox.tv fra d. 16. feb. 2021. Den varer 20 min. 

For farlig til facebook

Facebookfængsel for at advare mod vacciner

Rikke Hauge har været i facebook­fængsel for at ad­vare mod de fryg­te­lige farlige mRNA så­kaldte vacciner; dkdox.tv fra d. 16. jan. 2021. Den varer 20 min. 

Facebookfængsel for at advare mod vacciner

Slettet fra facebook efter korrekt fakta

Per Brændgaard skriver også på facebook. Selvom det er sandt, så bliver det slettet. Hør ud­­sen­d­elsen på dkdox.tv fra d. 14. feb. 2021. Den varer 5 min. 

Slettet fra facebook efter korrekt fakta

Tiltagende censur i Danmark

Sådan skriver Danmarks Frie Fjernsyn i en artikel d. 5. juni 2021: “Igennem de sidste par dage, har politiet fået tele­sel­skaber til at blokere ad­gangen til Bitchute.” – Jeg synes, at det er virkelig lovløst. Det er en streaming tjeneste, som ikke har censur overfor vac­ciner m.m. Det er skræm­mende, hvordan men­nesker skal frarøves mulighed for at få sand­heder at vide. Læs selv artiklen. 

Tiltagende censur i Danmark