COVID-19 vaccineskader

Her er engelske videoer med men­nesker, som er blevet skadet efter deres vac­ci­nation mod COVID-19. Det er så for­fær­delig at se, hvordan men­nesker lider. Og hvorfor? Alle skal mærkes til den nye ver­dens­ordens slave­system. Og eliten ønsker des­uden at aflive en stor del af verdens be­folk­ning. – Det der står i disse […] klammer har jeg tilføjet. Datoerne er, hvornår de er lagt ud, der hvor jeg fandt dem. Tit er videoerne ældre. – Her er masser af eksempler på vaccine-skader:

Dr. Joseph Mercola – Breaking News  – COVID vaccine skader

Kroppen i kamp

27-09-2021 – Video – 12:48 – på Red Voice Media & Creatrix 13 – Dr. Jane Ruby deltog i Stew Peters Show med et første kig på, hvad der virkelig fore­går i kroppen på “vaccine”-mod­tagere! Disse men­nesker er DØDE, og obduk­tioner viser, hvad der ser ud til at være en krig inde i deres ana­tomi! – Aldrig før set: Kroppen i kamp. – Bevis: Vaccine-mod­tageres organer beskadiges minut for minut. – Mere info via “Stew Peters TV”.

Vaccineret barn

11-05-2021 – Video – 00:59 – Jim Crenshaw: “Er det det, som du ønsker, at dit barn skal ud­sættes for? Se videoen. Dumme for­ældre dræber næsten deres barn med en COVID-sprøjte. Du må ikke myrde dit eget barn. Er det det, hvad du ønsker? Hvad skal der til? Mil­lioner af døde børn? Hvis du giver dem dette skud, har du effektivt allerede myrdet dem. Skal børn begynde at falde døde om i hund­redvis, for at folk forstår det?”

Spasmer efter vaccination

25-09-2021 – Video – 2:08 – Se denne mands ukon­trol­lable spasmer efter at have fået vac­cinen. I denne video viser en mand sin læge sine ukon­trol­ler­bare spasmer. Han for­søger også at holde balancen, mens lægen hjælper ham. – Der er mange flere video som eksempler ved siden af videoen på Odysee.

Nerve- og lunge­-skader

27-07-2021 – Video – 8:26 – Chokerende samling af vaccine-bivirk­ninger viser neu­ro­logiske og lunge­mæssige skader – American Journal har samlet videoer fra for­skellige per­soner, der har ud­viklet ne­gative neu­ro­lo­giske og lunge­mæssige bivirk­ninger, såsom spasmer, kramper og lunge­knuder, på grund af COVID-sprøjten. “Du kan enten få in­fluenza eller få det her”, siger værten.

Ung teenager handicappet

04-04-2022 – Video – 3:10 – Arooj Lugh­mani er en ung teen­ager der er blevet handi­cappet af Pfizers COVID-19 vac­cine. – Hver dag vågner Arooj Lugh­mani op med et nyt symptom. Efter at have fået Pfizer-vaccinen fik hun smerter, spasmer, ånde­dræts­besvær og kramper – hendes til­stand er blevet så alvorlig, at hun ikke engang kan spise selv læn­gere.

Forfærdeligt anfald

2022-04-26 – Video – 1:58 – Diane er 55 år, hun var tid­ligere en sund kvinde uden anfald eller hjerte­syg­domme. Siden hun blev vac­ci­neret med Moderna-sprøjten (2 stk.), har hun fået bi­virk­ninger: som for­nem­melser af nåle og pinde, føl­elses­løshed i hænder og fødder, til­bage­vendende krampe­anfald, trykken i brystet,  hjerte­be­tæn­delse og for­højet blod­tryk. Videoen viser et af hendes for­fær­delige anfald. ()

57-årig skotsk mand mister benet

2022-05-03 – Video – 1:33 – Tolv dage efter, at Alex Mit­chell havde fået Astra­zeneca-sprøjten, fik han smerter i læg­musk­lerne. Da han er stil­lads­arbejder, troede han, at han bare havde for­strukket en muskel. Men da hans symp­tomer blev værre, og han blev bragt på hos­pi­talet, fik han sit livs chok, da han fik at vide, at blod­prop­perne i hans venstre ben var så alvorlige, at det skulle am­pu­teres. [Tro ikke at de andre vac­ciner er bedre.] ()

Pilot deler sin vaccinehistorie

04-05-2022 – Video – 1:24 – “Jeg vil sand­syn­ligvis aldrig flyve igen” – Bob Snow, der har været pilot i 31 år, havde intet andet valg end at få COVID-vac­cinen – “Få vac­cinen, eller du bliver fyret,” fik han at vide. Få dage efter vac­ci­na­tionen fik han et hjerte­anfald efter at have landet sit fly. På grund af hans til­stand vil han højst sand­synligt aldrig kunne flyve et fly igen. ()

Vaccine skader

31-03-2022 – Video – 1:37:32


Der findes for­færdelig meget mere om vaccine­skader. – Det er snart ikke til at holde ud at se på, hvordan men­nesker lider. Fordi der er nogen, der absolut vil have men­nesker mærket til deres slave­system.